Ziņas

Jubilejas pasākums BLPJC “Varavīksne”

Atpakaļ

Oktobrī BLPJC “Varavīksne”  nosvinēja savu 13. dzimšanas dienu.  Jaunieši katru gadu gatavo jubilejas cepuma kūku, tā jau ir tradīcija. Šogad jaunieši gatavoja divas kūkas. Zēni un meitenes šo kārumu dekorēja ar centra apmeklētāju vārdiem. Pasākuma ietvaros tika apskatīti foto mirkļi par dažādām bērnu un jauniešu aktivitātēm 13 gadu garumā. Foto apskati sagatavoja jaunieši Endijs Čerkašins un Kristaps Lipatovs. 

Svētku turpinājumā pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās jautājumu un atbilžu viktorīnā par centra dzīvi, aktivitātēm, pasākumiem un  realizētiem projektiem. Daudzi jautājumi lika aizdomāties par ļoti plašo aktivitāšu un pasākuma piedāvājumu, kuri tika realizēti bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai. Centra vadītāja Inga Lēmane novēlēja bērniem un jauniešiem darboties tikpat čakli kā līdz šim, un realizēt vēl daudz jauku, interesantu pasākumu, kas dod prieku pašiem. Inga Lēmane pastāstīja, ka, realizējot dažādus projektus, centrs ir ieguvis skaistu, labiekārtotu un mājīgu izskatu, kā arī sakārtotu apkārtni, kur var notikt dažādi brīvdabas pasākumi. Centra jubilārus sveica Rojas BLPJC “Strops” bērni un jaunieši, Jaunatnes lietu speciāliste Inga Grosbaha, interešu pulciņu audzinātāja Kristīne Sauškina. Vislabākos vēlējumus izteica bijusī  BLPJC “Varavīksne” jaunatnes lietu speciāliste Māra Folkmane, kas šim darbam veltījusi  10 gadus. Jubilejas pasākums  aizritēja jaukā un atraktīvā noskaņā, kurā bērni un jaunieši izspēlēja savas mīļākās spēlēs.

BLPJC “Varavīksne” Jaunatnes lietu speciāliste Lienīte Voronova

Ziņas