Ziņas

Kandidātu pieteikšanās SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa amatam

Atpakaļ

Uz SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa valdes locekļa amatu var pretendēt kandidāti, kuri atbilst šādiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem:

  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un 79. panta otrās daļas prasībām;
  • atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
  • valsts valodas zināšanas;
  • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs;
  • vismaz trīs gadu pieredze (pēdējo piecu gadu laikā) vadošā amatā, vēlams valsts,  pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā;
  • nevainojama reputācija;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība;
  • datorprasmes – Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
  • vēlamas svešvalodu zināšanas.

Kandidātiem, kuri atbilst augšminētajām prasībām, jāiesniedz pieteikums, apliecinājumi un citi dokumenti, kas noteikti “SIA „Rojas DzKU” valdes locekļa kandidātu nominēšanas noteikumos”, Rojas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, darbdienās no plkst. 08:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 17:00, piektdienās līdz 15:00, vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: roja@roja.lv, līdz 2018.gada 12.martam plkst. 15:00, ar norādi: “Pieteikums nominācijai SIA „Rojas DzKU” valdes locekļa amatam” .

Pieteikumu iesniedzējiem 14.03.2018., plkst. 10:00  personiski jāierodas Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā,  Rojas novads, LV 3264, kur jāpiedalās intervijā ar nominācijas komisiju.

Tālr. uzziņām: 29421943.

Ziņas