Ziņas

Kitija Maišele – 9. Jauniešu Saeimas deputāte

Atpakaļ

26. aprīlī Rīgā Parlamenta ēkā uz sēdi pulcējās 9. Jauniešu Saeimas deputāti. Viņu vidū arī Rojas vidusskolas 10. klases skolniece Kitija Maišele. Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām un vāc balsis to atbalstam gluži kā īstās vēlēšanās. 

100 atbalstītāko ideju autori iekļūst Jauniešu Saeimā un tiekas Latvijas parlamentā, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu no Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un iegūtu unikālu pieredzi! 

Šī gada Jauniešu Saeimas centrālā tēma bija "Jaunietis. Latvija. Eiropas Savienība." Jaunieši tika aicināti iesniegt idejas un diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem, apzinoties sevi ne tikai kā daļu no Latvijas, bet arī Eiropas Savienības. Tēmas aktualitāte saistīta ar maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kuru rezultāti ietekmēs ikvienu Eiropas Savienības iedzīvotāju. 

Kitija stāsta, ka savu ideju, ar kuru viņa startēja Jauniešu Saeimas vēlēšanās, viņa bija aizņēmusies no ASV. Idejas pamatdoma – līdz pamatskolas beigām skolēnam tiek mācīti visi dabas zinību priekšmeti, bet vidusskolā jaunietis izvēlas mācīties priekšmetus, kurus viņam vēlāk vajadzēs apgūt pastiprināti, studējot izvēlētajā specialitātē. Kitijas ideja tika atbalstīta un nākamajā dienā tā jau kopā ar pārējām Jauniešu Saeimas atbalstītajām idejām atradās Saeimai uz galda izskatīšanai.

Parlamenta sēžu zālē vairāk jaunieši netiksies. Tālāk gada garumā jaunieši būs aicināti piedalīties dažādos labdarības pasākumos un pirmais no tiem notiks jau 9.-10. maijā, kad Jauniešu Saeimas deputāti ir aicināti uz Jāņa Čakstes muzeja sakopšanas talku.

Uz jautājumu, vai Kitija spēj sevi iedomāties esam īstajā Saeimā, meitene atbild ar pārliecinošu un min piemēru par Jauniešu Saeimas deputātu, kurš, sasniedzot 21 gada vecuma, ir ievēlēts par Saeimas deputātu. “Galvenais ir visur piedalīties un būt aktīviem”, ir pārliecināta Kitija Maišele.

Dace Klabere

Ziņas