Ziņas

Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika

Atpakaļ

Rojas novada bibliotēka Latvijas simtgadei par godu organizē pasākumu ciklu "Radošas personības Rojas novadā".

12. jūnija pēcpusdienā notika otrais šī cikla pasākums, veltīts mūsu novadniecei, ilggadējai Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājai, vairāku dziesmu ansamblim autorei Skaidrītei Brūšniecei. Skaistas sagadīšanās dēļ šī pasākuma diena sakrita ar pasākuma vaininieces dzimšanas dienu.

Vijolei skanot, jubilāre ienāca zālē, kur viņu, stāvēdami kājās, sagaidīja tuvāki un tālāki ciemiņi – kaimiņi, bijušie darba biedri, skolēni un citi Skaidrītes talanta cienītāji. Muzikālajā pēcpusdienā skanēja pašas jubilāres komponētās un aranžētās dziesmas un atmiņas, uz kurām pavisam nemanot pamudināja pasākuma vadītāja Irēna Svitiņa. Smaržoja ziedi, un savu siltumu dāsni dāvāja saule, likdama atmirdzēt jubilārei īpašā krāsainībā.

Lauvas tiesu no pedagoģiskajā darbā pavadītajiem gadiem Skaidrīte Brūšniece ir strādājusi Rojas mūzikas skolā. Savā mūžā viņa ir dziedājusi vairākos koros un dažus arī vadījusi. Pašas dzīvē mūzika ienākusi ar mammītes dziedāšanu un tēta baritonspēli. Iespējams, ka tieši no tēta ir pārmantota īpaša mīlestība pret pūšamajiem instrumentiem, un pūtēju orķestra spēli skolotāja bauda no visas sirds. Skaidrītes Brūšnieces pašas izvēlē izšķirošo lomu nospēlēja mūzikas skolotāja Valija Štrausa, un varbūt tieši tādēļ Skaidrīte jau pamatskolas pirmajās klasēs saprata, ka vēlas būt dziedāšanas skolotāja. Mūzikas skolā pasniegusi solfedžo, mūzikas literatūru, klavieres spēli, strādājusi ar 4.-9. klašu kori. Skolotāja lepojas, ka no Rojas mūzikas skolas audzēkņiem dzīvē mūziku par savējo izvēlējušies daudzi.

Arī šobrīd Skaidrīte ir ar mūziku – senioru dāmu koris "Banga" ir kolektīvs, kurā viņa dzied. Tieši Skaidrīte Brūšniece bija tā, kura Rojas kultūras centrā atdzīvināja un vadīja sieviešu vokālo ansambli "Con Vita", kuru šobrīd vada diriģente Aiga Kaža.

Roju Skaidrīte uzskata par visskaistāko vietu Latvijā, kaut viņas dzimtā vieta ir Sabiles puse. Jautāta par vaļaspriekiem, skolotāja nevilcinās ne mirkli – rokdarbi. "Ja varētu, tad visu savu apģērbu darinātu pati," saka Skaidrīte. Šobrīd par savu vaļasprieku viņa sauc arī mūziku. Kaut viņas komponētās melodijas ir tādas mierīgas un liriskas, Skaidrīte atzīst, ka labprāt klausās ko drastiskāku, smagāku. Iecienītākais latviešu komponists ir Emīls Dārziņš, patīk Raimonds Pauls, un labprāt viņa klausās arī mūsdienu populāro mūziku. Pie vaļaspriekiem noteikti jāmin arī krustvārdu mīklu minēšana.

Radošajā pēcpusdienā muzikālu pārsteigumu sagādāja vokālais ansamblis "Con Vita", klausītājiem piedāvājot tieši Skaidrītes pašas komponētās dziesmas. Pirmatskaņojumā dzirdējām vīram veltīto kompozīciju „Vēja pieskāriens”. Dziesmu tekstu autori ir Dzintra Žuravska un Helmuts Feldmanis. Kā saka pati jubilāre: "Kolosālu vārdu autori." Īpašu pārsteigumu jubilārei sagādāja Maija Bergane, kura kopā ar kādreizējiem mazajiem tautisko deju dejotājiem bija sagādājuši Skaidrītei muzikālu dāvanu – vijolnieka Edgara Ziņģes muzikālu priekšnesumu. Šeit vietā paskaidrot, ka 70. gados Skaidrīte Brūšniece spēlēja pavadījumu Maijas vadītajam deju kolektīvam mēģinājumos un koncertos. Tā kā vijolniekam ir absolūtā dzirde, mūziķis ansambļa skanējumam pievienoja arī savu vijoles spēli, sagādājot pārsteigumu gan ansambļa dziedātājām, gan klātesošajiem pasākuma apmeklētājiem.

Šī noteikti bija viena no dzimšanas dienām, ko Skaidrīte Brūšniece atcerēsies ar prieku un sirds siltumu, un taps ieceres atkal jaunām kompozīcijām.

Iluta Graudiņa

Ziņas