Ziņas

Mazupīte sāk tecējumu uz jūru jaunā gultnē

Atpakaļ

31.janvārī noslēdzās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros realizētais projekts “Mazupītes gultnes pārveidošana.” Projekta laikā tika veikta upītes tīrīšana un tās atgriešana sākotnējā gultnē, ieklāta baļķu atbalsta siena, izveidota rievsiena, iekārtota caurteka. Kā objekta pieņemšanā atklāja būvdarbu veicēja SIA A Celtne pārstāvis Jānis Klāviņš, darbi veikti 342 metru garumā.

Savukārt Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis pastāstīja, ka jaunā caurteka pāri upei būvēta ar nolūku paplašināt ostas teritoriju uz blakus esošā purva rēķina. Lai purvaino teritoriju pārvērstu normālā uzglabāšanas laukumā, ir vajadzīgs 300 000 m3 grunts apjoma jeb salīdzinoši – 5000 dzelzceļa vagonu. Ap 70000 paredzēts iegūt no ostas, kur tiek veikta grunts uzskalošana, pārējā grants par saprātīgu cenu tiks pirkta.

Dace Klabere

Ziņas