Ziņas

No 1. maija tiek mainīta atkritumu nodošanas kārtība

Atpakaļ

Kā informē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, no šī gada 1. maija tiek mainīta atkritumu pieņemšanas kārtība Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijā. Tajā vairs netiks pieņemti iedzīvotāju ievestie sadzīves atkritumi. Izmaiņas tiek veiktas ar mērķi pildīt pašvaldības saistošos noteikumus, kuri paredz, ka “Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā mājā, un, kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu, ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai”. Jaunās kārtības mērķis ir panākt, lai privātmāju īpašnieki sadzīves atkritumus neizmestu mežā vai neievietotu daudzdzīvokļu māju konteineros, tādējādi paši nemaksājot par to apsaimniekošanu. Iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tiek aicināti to izdarīt līdz 1. maijam.

Nemainīga atkritumu apsaimniekošanas kārtība paliek juridiskajām personām un privātpersonu šķirotajiem atkritumiem. Bez maksas joprojām varēs nodot PET pudeles un kanniņas; sulas un piena pakas; metāla iepakojumus (skārdenes, kārbas, bundžas, vāciņus); plēves (LDPE); polietilēna maisiņus; kartona kastes; makulatūru; stikla iepakojumus (pudeles, burkas); sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.); metāllūžņus.

 Savukārt par maksu var nodot nolietotas riepas (96,80 EUR/t); azbestu saturošus būvmateriālus (111,96 EUR/t); logu stiklu (35,01 EUR/t); atkritumus no smilšu uztvērējiem (86,44 EUR/t); kurtuvju pelnus (86,44 EUR/t); drēbes (86,44 EUR/t); auto plastmasu (86,44 EUR/t); luminiscentās spuldzes (0,25 EUR/gab.).

Līguma noslēgšanu Rojas novadā var pieteikt, rakstot uz e pastu info@piejuraatkritumi.lv, vai zvanot uz tālruņa numuru 63123306.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pateicas esošajiem un potenciālajiem klientiem par sapratni un sadarbību!

Dace Klabere

Ziņas