Ziņas

No 2019. gada 1. augusta mainīsies nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Atpakaļ

No 2019. gada 1. augusta mainīsies nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības reģionā.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” astoņām pašvaldībām, kapitāldaļu turētājām, 2019. gada pirmajā pusē iesniedza aprēķinātu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu (savākšana, pārvadāšana, pirmsapstrāde).

27. jūnijā, līdz ar pēdējo pašvaldības domes sēdi, tika pieņemts lēmums, mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. augustā.

Tabulā (tabula Nr. 1) ir norādītas pozīcijas, kas veido nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Šobrīd tilpuma/masas attiecība ir šāda – 1m3 = 0,158 t. No 1. augusta tilpuma/masas attiecība būs – 1m3 = 0,105 t. Pateicoties izmaiņām tilpuma/masas attiecībā, vairāk kā uz pusi tiks samazināta maksa par – dabas resursu nodokli, samazināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenete (par 0,22 EUR).

Ir arī pozīcijas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas no 1. augusta palielināsies. Pozīcija – nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa palielināsies no 1,70 EUR (bez PVN) uz 6,76 EUR (bez PVN). Šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar:

  • izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pāršķirošana);
  • izdevumiem par tranporta pakalpojumiem;
  • degvielas izmaksām.

 

 

Esošā maksa

Plānotā maksa

Izmaiņas
EUR

Pozīcijas

1m3=0,158 t

1m3=0,105 t

NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3

4,49

4,27

-0,22

Dabas resursu nodoklis, EUR/m3

4,42

2,11

-2,31

NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

1,70

6,76

5,06

NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN, EUR/m3

10,61

13,14

2,53

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR/m3

2,23

2,76

0,53

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

12,84

15,90

3,06

Tabula Nr. 1

* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi

 

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet, no 1. augusta – 15,90 EUR/m3 (ar PVN).

Tabulā (tabula Nr. 2)  ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Konteinera vai maisa tilpums,
m3

Esošā maksa ar PVN, EUR

Maksa no 1. augusta ar PVN, EUR

Palielinājums

0,060

(marķētais maiss nešķirotiem sadzīves atkritumiem)

1,31

1,49

0,18

0,120

(marķētais maiss bioloģiskajiem atkritumiem)

2,40

2,73

0,33

0,140

1,80

2,23

0,43

0,180

2,31

2,87

0,56

0,240

3,09

3,81

0,72

1,100

14,12

17,48

3,36

Tabula Nr. 2

 

Apsaimniekošanas maksas palielināšanās neietekmēs iepriekš noslēgto līgumu darbību.

 

 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””

sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Ilmane

Ziņas