Ziņas

Nobalso par “Dižprojekts 2018”!

Atpakaļ

Atvēli dažas sekundes sava laika un nobalso par “Dižprojektu 2018” – Kaltenes kluba pārbūvi par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru!

Arī šogad Latvijas Lauku forums (LLF) noteiks LEADER “Dižprojektu” – vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Aicinām atbalstīt Talsu rajona partnerības izvirzīto projektu “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru”.

Īsi atgādinām lasītājiem Kaltenes kluba pārbūves vēsturi. Lai tiktu saglabāti zvejniekciemam raksturīgie identitātes simboli un arhitektūra, tika veikta kluba ēkas pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru. Kaltene ir viens no senākajiem zvejnieku un kuģubūves ciemiem. Sevišķi izcila ir kuģu būvētāju un jūras braucēju vēsture, jo šeit uzbūvēti ap 60 burinieki.  Tāpat vīri nodarbojušies ar zvejniecību, uzbūvēta laivu piestātne, no 1907. gada darbojās konservu fabrika. 50. gados ēka tika izmantota kā zvejnieku kolhoza brigādes klubs. Kaltenes bibliotēkā, kas atrodas pārbūvējamā kluba ēkā, ir savākti plaši novadpētniecības materiāli. Klubs ir viena no apskates vietām, tajā ir iekārtota atsevišķa telpa, kur izstādīti materiāli par jūru, zvejniecību un zvejniekiem. Pie Kaltenes kluba tiek svinēti Kaltenes svētki, vasarā ēkā tiek rīkotas bērnu nometnes, jo apkārt esošā infrastruktūra tam ir lieliski piemērota. Projekts ir veicinājis iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, tajā pašā laikā saglabājot svarīgo piekrastes ciemata koka arhitektūras mantojumu. Iedzīvotājiem ir dota iespēja dažādot brīvo laiku, to pavadot radoši. Kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma centru ļauj iedzīvotājiem attīstīties kultūras jomā, savukārt novada viesiem ir iespējams to aplūkot kā tūrisma objektu, jo kluba vēsturiskā vērtība līdz šim nav tikusi pilnvērtīgi novērtēta. Kaltenes ciema iedzīvotāji, aktīvi apmeklējot pašreiz notiekošos pasākumus, ir pierādījuši, ka šis objekts viņiem ir nepieciešama arī turpmākai nākotnei.

Projekta mērķis ir saglabāt Kaltenes ciemata vietējās nozīmes koka arhitektūras mantojumu un tā pieejamību, to pārveidojot par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru, uzlabojot piekrastes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un dažādojot to brīvā laika pavadīšanas iespējas, akcentējot piekrastes ciematam raksturīgās vērtības.

 “Dižprojekti” ir publicēti LLF mājaslapā un sociālajos tīklos, kur varat aicināt savējos atbalstīt projektu (spiežot "Patīk" sociālajā tīklā draugiem.lv vai "Like"  facebook.com).

 Nobalsot vari:

 Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

 “Dižprojekts 2018” nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma. Savukārt Skatītāju simpātiju noteiks mūsu facebook un draugiem.lv sekotāji!

 Balsot vari līdz 19. februārim!

Ziņas