Ziņas

Noslēdzies projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana"

Atpakaļ

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020. gada 5. maijā apstiprināja Rojas novada domes projektu nr. 19-08-FL06F043-00003 “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, un laukums pie kultūras centra ieguvis jaunas, mūsdienām atbilstošas aprises. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 166508,37 EUR, no tām Eiropas Zivsaimniecības fonda maksājums – 146096,33 EUR.

Būvprojektu izstrādāja SIA “Archidose”, būvdarbus veica SIA “Kalvas”, bet būvuzraudzība bija SIA “Akorda” ziņā.

Par to, kā ir izdevies viss iecerētais, stāsta viens no projekta arhitektiem – Jānis Bērziņš.

Roja, lai gan kā apdzīvota vieta veidojusies jau 13. gadsimtā, savu uzplaukumu un attīstību piedzīvoja 20. gadsimta vidū, attīstoties zvejnieku kolhozam “Banga”. Šajā laikā tika izveidotas vairākas svarīgas vietas ciemā, tajā skaitā arī kultūras nams, ko atklāja 1962. gadā. Laukums pie kultūras nama ir izveidots un labiekārtots 1970. gadā, un kopš laukuma izveidošanas brīža tas ir kalpojis kā vietējo rojenieku pulcēšanās vieta dažādos svētkos un nozīmīgos brīžos. Laukumam ar tajā esošo tēlnieka Tālivalža Gaumiga veidoto pieminekli “Rojas zvejniekiem”, ir svarīga vietzīme Rojas ciešajai saitei ar zvejniecības tradīcijām, tādēļ, lai stiprinātu vietējās piekrastes ciema identitātes veidošanu un attīstību, tika izstrādāts projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas” laukuma labiekārtojumam un atjaunošanai.

Projekta rezultātā ir saglabāta pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados izveidotā laukuma pamatforma un tā apvienota ar mūsdienīgiem ārtelpas dizaina un labiekārtojuma risinājumiem, kas uzlabo laukuma funkcionālo lietojumu un iekļaujas kopējā Rojas ciema ainavā. Laukumā ap restaurēto pieminekli un ap kultūras centra ēkas galveno fasādi ir izveidotas vairākas pastaigu un atpūtas zonas ar soliņiem un pārvietojamiem kubiem, kuru novietojumu par pielāgot dažādu pasākumu vajadzībām. Laukumā ir atjaunotas platās, monumentālās centrālās kāpnes, kas papildinātas ar pārvietojamiem un multifunkcionāliem dizaina elementiem, kā arī atjaunotas dolomīta plākšņu atbalsta sienas gar Zvejnieku ielu. Dažādie laukuma apgaismojuma risinājumi dod iespēju apmeklētājiem laukumu apmeklēt ne tikai diennakts tumšajā laikā, un droši izgaismo ceļu uz kultūras centra galveno ieeju, bet dod iespēju laukumu izgaismot dažādu pasākumu vajadzībām. Jauns apgaismojums restaurētajam piemineklim “Rojas zvejniekiem” izveidots tā, lai diennakts tumšajā laikā izceltu centrālo zvejnieka tēlu un piemineklis iegūtu jaunu siluetu, kas izceļas uz monumentālās aira formas. Laukuma apstādījumi veidoti, ņemot vērā piekrastē raksturīgos augus un Rojas ciema publisko apstādījumu tradīcijas. Laukumā rojenieki dažādos gada laikos varēs apskatīt gan parka rozes, gan dažādas graudzāles, lavandas un viršus, kas sniegs patīkamu smaržu un krāsu baudījumu. Šajā laukumā vietu radusi arī jauna ciema centrālā Ziemassvētku egle, kuras augšanai rojenieki varēs sekot līdzi nākamo gadu laikā.

Roja, lai gan salīdzinoši mazs ciems, ir nemitīgā attīstībā. Projekta rezultātā Roja ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu publiskās ārtelpas vietu, kur pulcēties, ar ko lepoties un kur vienkārši būt savā nodabā, lasot kādu bibliotēkā paņemtu grāmatu, piesēžot uz koka soliņa starp rozēm un lavandām, vai vienkārši garāmejot paskatoties uz spēcīgo zvejnieka tēlu, kas stabili savās rokās tur jūru.

Dace Klabere

Ziņas