Ziņas

Pārsteigums jubilejā

Atpakaļ

Dažas dienas pirms savas 80. dzimšanas dienas patīkamu notikumu piedzīvoja skolotāja Ērika Gūtmane. Divpadsmit viņas bijušie skolēni, kurus skolotāja audzināja no 1. līdz 12. klasei, bija ieradušies sveikt savu audzinātāju jubilejā.

Kā pastāstīja skolotāja, šī klase īpaši iespiedusies viņas atmiņā un sirsniņā, jo kopā pavadīti veseli divpadsmit gadi! Jau skolas laikā šie skolēni sevi parādījuši kā lieliskus organizatorus, un, kā pierādīja audzinātājas sveikšana jubilejā, skolas laikā gūtās iemaņas nekur nav zudušas.

Skolotāja Ērika Gūtmane visu darba mūžu – 45 gadus, atdevusi darbam skolā, mācot mājturību. Šūt, adīt, tamborēt, mezglot, aust, iekārtot māju un gatavot ēst – visas šīs gudrības, kas lieti noderēja ikvienai meitenei, skolotāja pasniedza, viņas pašas vārdiem runājot, ar prieku un no sirds. Rokdarbi ir Ērikas Gūtmanes mīlestība mūža garumā. Protams, ka mammas un vecmāmiņas adījumi silda arī dēla Agņa ģimeni – vedeklu un mazmeitas Lieni un Elīzi. Bešā nekad nav atstāti arī radi un draugi. Tikai pirms gadiem pieciem skolotāja pielikusi punktu savam sirdsdarbam aušanai, atdāvinot stelles Rojas vidusskolai.

Skolotājas gaitas Ērika Gūtmane sāka tālajā 1958. gadā Lubezeres astoņgadīgajā skolā. Sākotnēji viņa bija tikai pionieru vadītāja, vēlāk arī pamatskolas skolotāja. No 1960. gada Ērika Gūtmane sāka mācīt arī darbmācību meitenēm. Darbs ar bērniem un rokdarbi tā iepatikušies, ka viņa iestājusies Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1966. gadā, iegūstot pamatskolas un darbmācības skolotājas specialitāti. No 1966. gada Ērika Gūtmane sāka strādāt Rojas vidusskolā. Viņa atzīst, ka savā darbā daudz mācījusies no vecākajiem kolēģiem, kuri allaž bijuši ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.

Paralēli darbam Rojas vidusskolā skolotāja piedalījusies aušanas un rokdarbu pulciņos. Visu, ko skolotāja jebkad darījusi, viņa darījusi no visas sirds un dvēseles., neliedzot savu padomu un praktisko palīdzību nevienam. Un arī tajā dienā, kad viņas bijusī audzēkne zvanījusi, lai it kā palūgtu palīdzību, (patiesībā vajadzēja tikai noskaidrot, vai noteiktajā dienā audzinātāja būs mājās), skolotāja, ne mirkli nešaubīdamās, atbildējusi, ka viņu gaidīs un savu padomu neliegs.

Dace Klabere

Ziņas