Ziņas

Pabeigts projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”

Atpakaļ

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020.gada 24.septembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.20-08-AL35-A019.2203-000003 ‘’Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai’’. Projekts ir veiksmīgi pabeigts un centrs ir vizuāli pievilcīgāks un siltāks. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 17987,32 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda maksājums – 16188,58 EUR.

Projekta rezultātā ir izremontētas, atjaunotas centra telpas, sakārtota apkures sistēma un iegādāti jauni pamatlīdzekļi. BLPJC ‘’Strops’’ telpu atjaunošanas darbus veica SIA ‘’Kalvas’’. Centra telpas ir kļuvušas vizuāli pievilcīgākas, siltākas un centra apmeklētājiem ir prieks darboties. Arī invalīdu biedrības biedri ir ļoti apmierināti ar skaistajām un siltajām telpām. Ir iegādāti jauni pamatlīdzekļi- mūzikas centrs ar mikrofonu, pārnēsājamais skaļrunis un stūra dīvāns.

Realizējot projektu, ir uzlabojusies publiski pieejamā vide, atjaunotas telpas, nodrošināta apkures efektīvāka darbība un uzlabojusies iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Projekta rezultātā Rojas pagasta iedzīvotājiem ir vēl viena sakārtota vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Ziņas