Ziņas

Papildus izbraukumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanai Rojā

Atpakaļ

22. martā, Rojā, iedzīvotājiem būs iespēja pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AAS “Piejūra”.

Aicinām ikvienu ierasties norādītajā laikā un vietā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Roja

 

Vieta

Datums

Pieņemšanas laiks

Adrese

 

Roja

 

22.03

 

09:00 – 12:00

13:00 - 17:00

 

Zvejnieku iela 3, Roja

 

* Maisus iedzīvotājs pērk, ja:

  • Ir plānots papildus atkritumu apjoms, esošā konteinera tilpumam. Pilnos maisus novieto pie konteinera un, atkritumu savākšanas dienā tos izved.
  • Atkritumu savākšanas mašīna nevar piebraukt pie iedzīvotāja dzīvesvietas.
  • Ir saņemta vienošanās, ka atkritumi tiek izvesti tikai maisos un iedzīvotājam nav konteinera. Vienošanās rakstiskā veidā jāuzrāda, pārslēdzot līgumu.

!!! Iespēja izmantot marķētos sadzīves atkritumu maisus, atrunāta katras pašvaldības saistošajos noteikumos

!!! Ja līgums tiek slēgts par sadzīves atkritumu izvešanu marķētajos maisos vai, par retāku minimālo izvešanas biežumu, kā tas atrunāts novada saistošajos noteikumos, pie līgumu slēgšanas JĀIESNIEDZ RAKSTISKA VIENOŠANĀS, kura saņemta novada domē

Ziņas