Ziņas

Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Atpakaļ

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) 06.08.2018. valsts monitoringa ietvaros Rojas peldvietā Rojas pludmalē (pie mola) noņēma ūdens paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”). 

Inspekcija informē, ka peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietā ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - ,,Peldēties atļauts”.

Ziņas