Ziņas

Pieejamā Roja

Atpakaļ

15. oktobrī Rojā viesojās ap 20 cilvēku no Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Brauciena mērķis bija iepazīties ar pieejamības risinājumiem projekta „Dabas tūrisma pieejamība (UniGreen)” ietvaros izveidotajās dabas takās Kurzemē.
Cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (trīs pārvietojās ratiņkrēslos un viens ar rolatoru), apmeklēja Rojas pludmali un tur pieejamās pastaigu laipas.

Šo cilvēku nepieciešamības un vajadzības mēs spējam izprast un apzināties tikai tad, kad esam nonākuši ciešā saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Izejot ar šiem cilvēkiem dabā, izstaigājot mūsu pludmalē ierīkoto infrastruktūru,  mums tika dota lieliska iespēja apzināties savas vājās puses un problēmas, kuras būtu vēl jārisina, lai mūsu apkārtējā vide kļūtu vieglāk pieejama.
Brauciena dalībnieki atzina, ka Rojas publiskā pludmale ir labi aprīkota. Cilvēkiem ratiņkrēslos pa šeit ierīkotajām laipām ir viegli pārvietoties,  uz izveidotajām skatu platformām pludmalē ir iespējams uzbraukt un  vērot jūru. Patiesas emocijas un prieks bija vērojams šo cilvēku sejās, jo ne visiem nokļūšana līdz jūrai ir pašsaprotama un ikdienišķa.

Un, ja ir vēlme, tad arī līdz pašai jūrai ir iespējams aizkļūt ar ratiņkrēslu, piepalīdzot asistentam.

Sava brauciena noslēgumā apmeklētāji, protams, vēlējās iegādāties arī  kādus zivju izstrādājumus ciema kukulim, ko viņi varēja izdarīt Rojas zivju namiņā un pēc tam, iebraucot arī Kaltenē , uzņēmumā  „Kaltenes zivis”.

Paldies šī brauciena organizatorei, Kurzemes plānošanas reģiona UniGreen projekta vadītājai Alisei Lūsei.

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja

Ziņas