Ziņas

Pieteikšanās svētku tirdziņam Zvejnieksvētku laikā Rojā 14. jūlijā

Atpakaļ

Rojas novada pašvaldība aicina savlaicīgi pieteikties visus uzņēmējus un tirgotājus, kas vēlas piedalīties Zvejnieksvētku tirdziņā, Rojā 14. jūlijā.

Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuri var piedāvāt mājražotāju produkciju, zivju produkciju, lauksaimniecības produktus, dažādus pašgatavotus rokdarbus un mākslas izstrādājumus. Aicināti savlaicīgi pieteikties arī vietējie novada uzņēmēji un tirgotāji.

Tirgotāji tiek aicināti piedomāt pie savas tirgošanās vietas tematiskā svētku noformējuma, kā arī priecāsimies, ja jūsu piedāvātais sortiments Zvejnieksvētku laikā kaut nedaudz būs atbilstošs svētku tematikai.

Pirms pieteikt savu tirdzniecības vietu, lūgums iepazīties ar Rojas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2015 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un tirdzniecības kārtību publiskās vietās Rojas novadā” - šajos noteikumos ir atrunāti gan nodevu objekti, gan to likmes.

Tiem tirgotājiem, kuri svētkos vēlas tirgot arī alkoholiskos dzērienus, ir saistoši arī Rojas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2014 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rojas novadā”.

Ņemot vērā ierobežoto elektrības pieslēguma jaudu, elektrības padeve tiks nodrošināta tiem tirgotājiem, kuri piedāvās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus svētku laikā (pārtika vai pārtika + alkohols).

Lai pieteiktos tirdzniecībai Zvejnieksvētku laikā, ir jāaizpilda tirgošanās vietas pieteikuma anketa. Uzņēmēji, kas plāno tirgot alu un alkoholu, aizpilda arī alkohola tirgošanas pieteikumu.

Tirgošanās pieteikumus pieņem un nodevas apmaksu veikt līdz š.g.11. jūlijam (ieskaitot).

Sīkāka informācija pa tālr.28630590, uz vietas Selgas ielā 14E, Rojā, pieteikumu anketas sūtīt uz epastu: tic@roja.lv.

Ziņas