Ziņas

Pludmalē uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs

Atpakaļ

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam, Rojas novadā īstenotajā projektā Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) pie pagājušajā rudenī atjaunotās pludmales pastaigu laipas ir uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs.

Otrs apmeklētāju plūsmas skaitītājs uzstādīts pie Rojas pludmales centrālās ieejas laipas. Šie apmeklētāju plūsmas skaitītāji uzstādīti projekta “Dabas tūrisms visiem” ietvaros, ar mērķi veikt regulāru Rojas pludmales apmeklētāju uzskaiti, tādā veidā iegūstot precīzus statistikas datus par Rojas sabiedriskās pludmales apmeklētāju skaitu.

Apmeklētāju plūsmas skaitītājus piegādāja, un uzstādīja inženiertehnisko risinājumu uzņēmums SIA “Fima” no Rīgas. Kopējās apmeklētāju plūsmas skaitītāju iegādes un uzstādīšanas izmaksas sastādīja 2585,36 EUR.

 Iepriekšējo projekta aktivitāšu ietvaros Rojas publiskajā pludmalē izbūvēta koka pastaigu laipa, kas piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējais pārbūvētās laipas garums ir 512,70 m, izbūvēti arī 4 apgriešanās laukumi ar soliņiem un atkritumu urnām. Laipas sākumā izvietots stends ar informatīvo plāksni, kur attēloto informāciju iespējams izlasīt arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem – Braila rakstā. Rojas pludmales shēma veidota kā taktilā karte, ar mērķi vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem iztaustīt pludmales shēmu, lai saprastu objektu lokācijas vietas..

ERAF kopējais projekta finansējums ir 1 000 337,07 EUR, no tām 52 969,52 eiro ERAF finansējums projekta aktivitātēm Rojas novadā. 9 347,58 eiro ir Rojas novada domes līdzfinansējums.

Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rojas novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja

Rojas TIC vadītāja

Kristīne Voldemāre

Ziņas