Ziņas

Projekta “Jaunieši Rojas attīstībai” aktivitātes

Atpakaļ

No 2018. gada 7. maija līdz 2019. gada 31. janvārim Rojas novadā tiek realizēts projekts “Jaunieši Rojas attīstībai” (Nr. 2-25/10).

Projekta mērķis ir izstrādāt Rojas novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu. Lai sasniegtu projekta mērķi, ļoti nozīmīgi bija sākt ar jauniešu vajadzību noskaidrošanu un jaunatnes darba prioritāšu noteikšanu. Jauniešu vajadzību izpētei veikta jauniešu anketēšana, izveidota darba grupa, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas pašvaldību un noorganizēts jauniešu forums „Es - Rojas attīstībai”. Pēc izpētes sekoja darbs pie situācijas analīzes, jaunatnes darba prioritāšu noteikšanas un dokumenta izstrādāšanas.

Izvērtējot projekta aktivitātes, īpaši gribas atzīmēt jauniešu forumu un pieredzes apmaiņas braucienu uz Jūrmalas pašvaldību. Darbojoties grupās ar Jūrmalas jauniešiem, Rojas novada jaunieši un darbinieki guva ļoti vērtīgu pieredzi jaunatnes darba plānošanā un plānošanas dokumenta izstrādāšanā. Savukārt jauniešu forumā “Es – Rojas attīstībai”, kas notika 14. un 15. septembrī mājīgajā viesu namā “Akmens stāsti”, Kaltenē, foruma dalībnieki Līvas Karlsones vadībā izvērtēja un apkopoja jauniešu vajadzības, kā arī izstrādāja ieteikumus, kurus noteikti vajadzētu iekļaut plānošanas dokumentā. Kā nozīmīgākā jauniešu vajadzība tika atzīmēta jauniešu nodarbinātības veicināšana. Izvērtējot pasākumu, aktīvie jaunieši Reilija, Monna un Miķelis atzinuši: ”Foruma galvenais mērķis bija mums pašiem, jauniešiem, domāt, apspriest, diskutēt par idejām un lietām, kuras būtu nepieciešamas Rojas novadā, lai padarītu jauniešu ikdienu aizraujošāku, kā arī jauniešiem tiktu sniegtas iespējas dažādās jomās sevi attīstīt un pilnveidot. Mēs izbaudījām šo laiku, kurā kopīgi strādājām komandās. Patiess gandarījums, ka esam jau tuvāk mērķa sasniegšanai.”

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem! Vislielākais paldies projekta ekspertei Līvai Karlsonei un jauniešiem, īpaši: Reilijai Adreānai Davidovičai, Monnai Podniecei, Vitai Šaudenai, Megijai Janševicai, Ievai Alksnei, Hannai Vērdiņai un Miķelim Gitendorfam! Paldies domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, pašvaldības darbiniekiem: Ingai Lēmanei, Ingai Grosbahai, Ludmilai Ozolai, Intai Plātei, Undīnei Lembergai, Aigai Gruntei, Agnesei Veckāganei! Liels paldies par jauko uzņemšanu un garšīgajiem ēdieniem viesu nama “Akmens stāsti” saimniecēm Vilijai Vilmai Bartuševicai un Inesei Bartuševicai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta vadītāja Māra Folkmane

Ziņas