Ziņas

Projekta ietvaros atjaunos koka laipas Rojas pludmalē

Atpakaļ

Latvijas Pašvaldību savienība, kā nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kur Rojas pagasta pārvalde ir sadarbības partneris.

Projekta realizācijā ir noslēgts divpusējs sadarbības līgums starp Latvijas Pašvaldības savienību un Rojas pagasta pārvaldi par projekta aktivitāšu izpildi. Projektā Rojas pagasta pārvalde no 01.05.2021. līdz 31.07.2021. atjaunos koka laipas Rojas pludmalē, lai tādejādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku un tūristu plūsmu un uzlabotu Rojas pludmales peldvietas labiekārtojumu, atjaunotu un padarītu apmeklētājiem komfortablāku sanitāro mezglu un sabiedrisko tualeti

Projekta uzdevumi: 1. Atjaunot koka laipas Rojas pludmalē, lai tādejādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku un tūristu plūsmu; 2. Uzlabot Rojas pludmales peldvietas labiekārtojumu, atjaunot un padarīt apmeklētājiem komfortablāku sanitāro mezglu un sabiedrisko tualeti.

Rojas pagasts atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, un kopējā pludmales teritorija ir 42 km. Tā ir gara josla gar piekrasti un tās uzturēšanai un attīstībai ir izstrādāti ilgtermiņa plānošanas dokumenti, pamatojoties uz kuriem, tiek piesaistīts finansējums, lai īstenotu ieplānoto, un rezultātu varētu baudīt gan novada ļaudis, gan tūristi. Katrā lielākajā piejūras ciematā jau atrodas labiekārtoti bezmaksas auto stāvlaukumi un nodrošināta iespēja piekļūt publiskajām pludmalēm, kā arī iespēju robežās izvietotas labierīcības. Tā kā viss ieplānotais vēl nav īstenots, tad šajā projektā pieejamais finansējums tiks izlietots, lai atjaunotu koka laipas, lai nodrošinātu kontrolētu atpūtnieku un tūristu plūsmu, un atjaunotu sabiedriskās tualetes ēku. Bieži piekrastes teritorija cieš no apmeklētāju darbībām, jo atpūtnieku un tūristu skaits Rojas novada pludmalēs ar katru gadu pieaug, un tāpēc pašvaldībai vēl skrupulozāk jāstrādā pie krastu kāpu joslas aizsargāšanas, precīzāk jānodala katrai atpūtnieku mērķauditorijai teritorija un jāveido atbilstošs atpūtas vietu labiekārtojums, kas atbilstu mūsdienu prasībām.

Projekta rezultāti:

1. Rojas peldvietas apmeklētājiem tiktu nodrošināts lielāks komforts un iekārtota ērtāk lietojama infrastruktūra, un nodrošināta komfortablāka piekļūšana pludmalei un jūras krastam, un tiktu aizsargāta kāpu josla;

2. Ikvienam būtu pieejams labiekārtots sanitārais mezgls.

Izbūves darbus veica uzņēmums SIA „Kalvas”. Kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 14 979,07 eiro, bet Latvijas vides aizsardzības fonda projekta finansējums ir 14 072,60 eiro, no kurām 906,47 eiro ir Rojas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Agnese Veckāgane,

Attīstības nodaļas vadītāja

 

Ziņas