Ziņas

Projekta ietvaros labiekārto peldvietas Rojā un Kaltenē

Atpakaļ

Latvijas Pašvaldību savienība kā nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kurā Rojas novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

Projekta realizācijai tika noslēgts divpusējs sadarbības līgums starp Latvijas Pašvaldību savienību un Rojas novada domi par projekta aktivitāšu izpildi. Tā uzdevumos ietilpa: 1. Uzlabot Rojas pludmales peldvietas labiekārtojumu, izbūvējot 3 pārģērbšanās kabīnes, kuru vizuālais izskats atbilstu jau peldvietā esošajiem labiekārtojuma objektiem; 2. Izbūvēt jaunas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā, lai tādējādi kontrolēti novirzītu atpūtnieku un tūristu plūsmu; 3. Atjaunot un padarīt apmeklētājiem komfortablāku sanitāro mezglu un sabiedrisko tualeti..

Rojas novads atrodas Rīgas jūras līča piekrastē un kopējā pludmales teritorija ir 42 km gara. Tā ir gara josla gar piekrasti, un tās uzturēšanai un attīstībai ir izstrādāti ilgtermiņa plānošanas dokumenti, pamatojoties uz kuriem, tiek piesaistīts finansējums, lai īstenotu ieplānoto, un rezultātu varētu baudīt gan novada ļaudis, gan tūristi.  Bieži piekrastes teritorija cieš no apmeklētāju darbībām, jo atpūtnieku un tūristu skaits Rojas novada pludmalēs ar katru gadu pieaug, tāpēc pašvaldībai vēl skrupulozāk jāstrādā pie krastu kāpu joslas aizsargāšanas, precīzāk jānodala katrai atpūtnieku mērķauditorijai teritorija un jāveido atbilstošs atpūtas vietu labiekārtojums, kas atbilstu mūsdienu prasībām.

Projekts ilga no 01.05.2019. gada līdz 01.08.2019. gadam un tā ietvaros, kā plānots, tika izbūvētas 3 pārģērbšanās kabīnes, atjaunota un labiekārtota sabiedriskā tualete un izbūvētas koka laipas Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā. Rezultātā Rojas peldvietas apmeklētājiem tiek nodrošināts lielāks komforts un iekārtota ērtāk lietojama infrastruktūra; Kaltenes Akmeņainajā jūrmalā dabas objektu vērotāju un tūristu plūsmai nodrošināta komfortablāka piekļūšana pludmalei un jūras krastam, un aizsargāta kāpu josla, ikvienam apmeklētājam pieejams labiekārtots sanitārais mezgls.

 Rojas un Kaltenes labiekārtojuma darbus veica uzņēmums SIA „Kalvas”. Kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 14 689,50 eiro, bet projekta kopējas izmaksas ir 14 072,00 eiro, no kurām 617,50 eiro ir Rojas novada domes līdzfinansējums. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 Agnese Veckāgane,

Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Ziņas