Ziņas

RMMS dalība konkursā ,,Jūras zvaigzne’’

Atpakaļ

18. oktobrī agrā rīta stundā trīs Kora klases skolēni - Fricis Dravnieks, Luīze Elza Bertholde un Keita Anna Mitenberga, kā arī viņu pedagogi devās uz Ventspili, lai kāptu uz nesen atklātās koncertzāles ,,Latvija" skatuves un piedalītos V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkursā „Jūras Zvaigzne”. Konkursā piedalījās ap 80 dziedātāju no 21 Latvijas mūzikas skolas. Mūsu skolas audzēkņi startēja konkurences ziņā visplašāk pārstāvētajā A (solistu) kategorijā. Mūsu Fricis tika pamanīts un saņēma žūrijas specbalvu par bezbailīgāko uzstāšanos. Šogad žūrijas pienākumus veica diriģents Jānis Ozols, diriģente Nora Kalniņa un PIKC ,,Ventspils Mūzikas vidusskola'' direktora vietniece un komponiste Maija Solovjova.

Liels paldies Fricim, Luīzei, Keitai, kā arī skolotājām Litai Krūmiņai un Inesei Ozoliņai, koncertmeistarei Ilonai Stepanovai par ieguldīto darbu, kā arī audzēkņu vecākiem par atbalstu! Paldies arī šoferītim Imantam par drošo braucienu!

RMMS direktora vietniece izglītības jomā

Aija Kaļiņičenko

Ziņas