Ziņas

ROJAS NOVADA DOME AICINA DARBĀ

Atpakaļ

Rojas novada DOME, reģistrācijas Nr.90002644930, Zvejnieku iela 3, Rojā, Rojas novadā, aicina darbā SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJU (uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku).

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivētu pieteikuma vēstuli, CV līdz 2020.gada 10.augustam (ieskaitot) uz e-pastu: roja@roja.lv, pa pastu vai klātienē: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., LV-3264. Informācija pa tālruni: 27052492.

DARBA PIENĀKUMI:

 • nodrošināt Rojas novada pašvaldības sociālā dienesta darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu (atbilstoši resursiem) Rojas novadā;
 • organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo uzlabošanai;
 • sagatavot iestādes budžetu, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • nodrošināt laicīgu un kvalitatīvu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • spēja plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt iestādes darbību tās mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei;
 • sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
 • prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas sfērā;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • prasme darbā ar biroja tehniku standarta programmatūru;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

IESTĀDE PIEDĀVĀ:

 • Darbu draudzīgā kolektīvā;
 • Atalgojumu 1108-1229 euro mēnesī;
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa;
 • pretendenta CV;
 • izglītības dokumentu kopija;
 • iestādes attīstības redzējums.
Ziņas