Ziņas

Rojas domē viesojas NATO pārstāvji

Atpakaļ

27. augustā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfrēds Liepnieks tikās ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieri, pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu, seržanti Annu Gromu, zemessardzi Līvu Vecvagari un diviem viņu kanādiešu kolēģiem.

Tikšanās laikā kanādiešus galvenokārt interesēja jautājumi par to, kā pašvaldība sniedz ugunsdzēsēju-glābēju pakalpojumus, pašvaldības policijas struktūra un tās sadarbība ar Valsts policiju. Tika runāts arī par Rojas ostas drošību un turpmākajām sadarbības iespējām. Kā pastāstīja domes priekšsēdētāja, kanādiešiem nebija īstas izpratnes par to, kāpēc ugunsdzēsēju pakalpojumi jāsniedz ne tikai valsts apmaksātiem glābējiem, bet arī pašvaldības formējumam. Nedaudz lielāka izpratne viesiem radās par policijas pakalpojumu sniegšanu novadā. Kopīgi ar pašvaldības policijas vecāko inspektoru tika modelētas dažādas situācijas, kurās būtu nepieciešama policistu iesaistīšanās, jo nereti arī novada ļaudīm nav izpratnes par to, kāpēc vienas struktūras pārstāvjiem ir tik strikti nodalīti veicamie pienākumi, un tad arī nākas nenogurstoši skaidrot, ka pašvaldības policistu galvenais pienākums ir kontrolēt, kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, bet valsts policistu atbildība ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana un izmeklēšanas darbību veikšana. Garāka saruna izvērsās par ostu. Tā kā pirms tikšanās viesi nebija pabijuši mūsu ostā, viņiem bija maldīgs priekšstats par mūsu ostu ar milzīgu teritoriju, un tāpēc likumsakarīgi radās jautājums, kā to visu iespējams nodrošināt ar tik maziem resursiem. Pēc visu jautājumu noskaidrošanas, kā arī iepazītās informācijas par likumiem un normatīviem aktiem, kas reglamentē ostu darbību, drošību un attīstību, viesiem radās izpratne arī par šiem jautājumiem.

Tikšanās bija interesanta abām pusēm, jo arī domes pārstāvji guva priekšstatu par to, kā iepriekš minētās jomas darbojas Kanādā. Sarunas noslēdzās ar abpusēju vienošanos par turpmākās sadarbības iespēju, īpaši Zemessardzes jomā.

Dace Klabere

Ziņas