Ziņas

Rojas kultūras centra dziedošie kolektīvi veiksmīgi piedalās skatēs un gatavojas Dziesmu svētkiem

Atpakaļ

Pavasaris tradicionāli ir dziedošo kolektīvu skatu laiks, un šis gads nav izņēmums. Marta sākumā uz Talsu novada skati Stendē devās Rojas kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Con Vita” Aigas Kažas vadībā. Skatē ansamblis tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu un izvirzīts uz zonas skati Kuldīgā 25. martā. Arī Kuldīgā “Con Vitas” pārliecinošais sniegums tika novērtēts ar 1. pakāpes diplomu.

Par augstajiem novērtējumiem priecājas gan pašas ansambļa dalībnieces, gan viņu vadītāja Aiga Kaža. Aiga atzīst, ka panākumu pamatā ir pareiza repertuāra izvēle. Šī gada skatēs ansamblis izpildīja tautasdziesmas “Es piedzimu māmiņai” un “Sidrabiņa upi bridu” Litas Krūmiņas un Skaidrītes Brūšnieces apdarē un Maijas Kīnes “Tēvzemei”.  Skatē Stendē ansamblis izpildīja visas trīs dziesmas, bet skatē Kuldīgā žūrijai, lai pieņemtu lēmumu, pietika ar divām ansambļa a capella izpildītajām dziesmām. Pēc panākumiem Kuldīgā “Con Vita” saņēma uzaicinājumu dziedāt ielu koncertā Rīgā 7. jūlijā – Dziesmu svētku laikā. No šī piedāvājuma ansamblis gan atsacījies, jo viņiem atvēlētās desmit minūtes ir pārāk īss laiks, lai to dēļ pavadītu Rīgā garu un nogurdinošu dienu.

Aiga Kaža un ansambļa dāmas no sirds pateicas Litai Krūmiņai un Skaidrītei Brūšniecei par veiksmīgo dziesmu aranžējumu un koncertmeistarei Brigitai Kvālbergai par ansamblim ziedotajām stundām. Aiga smejas, ka tagad jācenšas to kanti noturēt.

Aiga Kaža ir arī senioru kora “Banga’ diriģente, un šim kolektīvam skate vēl priekšā. Nākamajā nedēļā tiks izlozētas dziesmas, un tad pusotras nedēļas laikā tās būs jāapgūst. Aiga skatē cer vismaz uz 2. pakāpes diplomu, lai dziedātājām būtu prieks un gandarījums par labi paveiktu darbu. Ceļazīme uz Dziesmu svētkiem kolektīvam jau rokā, bet vēlmi piedalīties Dziesmu svētkos izteikušas vien 15 dziedātājas. Tas ir saprotams, jo kolektīvā pārsvarā dzied sievietes gados, un ne visām ir pa spēkam izturēt lielo fizisko slodzi, ar ko neapšaubāmi nākas rēķināties svētku laikā. Aiga ir pārliecināta, ka gan garās mēģinājumu stundas, gan lielo slodzi pārbraucienos un koncertos var izturēt tikai tie cilvēki, kas no sirds mīl dziesmu un dziedāšanu.

Dziesmu svētkiem nopietni gatavojas arī kultūras centra sieviešu koris “Kalva”. 8. aprīlī Balgalē notikušajā sieviešu koru salidojumā koristes kārtīgi patrenējušās, izdziedot Dziesmu svētku repertuāru, ko “Kalvas” diriģente Baiba Muskare vērtē kā skanīgu, bet ne vieglu. Nākamā nopietnā uzstāšanās 28. aprīlī Talsu novada koru skatē. Kā skaidro Baiba, koru skates ir kā mēraukla kolektīvam, pierādījums tam, ka tas ir nopietni strādājis un ir tiesīgs būt Dziesmu svētku dalībnieku pulkā. Baibai pašai Dziesmu svētku skaits, kuros viņa piedalījusies, jau sen kā sajucis, bet viņa ar prieku vēro jaunās koristes, kuras ir tik laimīgi satraukušās pirms saviem pirmajiem Dziesmu svētkiem. “Viena traka tauta ir tie latvieši”, smejas Baiba un piebilst, ka vēl jau tikai daži mēģinājumi un – jāaun kājas!

Dace Klabere

Ziņas