Ziņas

Rojas muzejam – 51!

Atpakaļ

Augusta nogalē Rojas Jūras zvejniecības muzejs atzīmēja savu 51. darba jubileju. Dzimšanas diena vienmēr ir tas laiks, kad gribas atskatīties uz paveikto, pakavēties atmiņās. Protams, jubilejas reizē vēlamies teikt paldies ikvienam Rojas muzeja apmeklētājam un visiem, visiem, kuri esat kopā ar mums gan muzeja ikdienas darbos, gan mūsu pasākumos un svētku reizēs.

Muzejs bez apmeklētājiem būtu tukšs un auksts. Vai muzeja krājuma izstādes būtu aizraujošas un lietderīgas, ja to veidošanā neiesaistītos mūsu novada iedzīvotāji, dāvājot vai uz izstādes laiku uzticot mums fotogrāfijas, savus darinājumus, savas un savu dzimtu vērtības? Šajā gadā veidotajā muzeja krājuma izstādē “Iepazīsti Rojas brunci” sadarbojāmies  ar Lailu Olekti, Inetu un Lati Vītoliņām, Solveigu Zandi, Laimu Landmani, Baibu Muskari, Irēnu Svitiņu. Aplūkot kopā veidoto izstādi aicinājām arī Rojas izglītības iestāžu audzēkņus, lai speciāli sagatavotā nodarbībā palīdzētu jaunajai paaudzei gūt uzskatāmu priekšstatu par senajām amatu prasmēm un izmantotajiem darbarīkiem. Pagājušajā gadā muzejā uzsākām veidot jaunu pasākumu ciklu “Rojnieka stāsti”, lai ar aculiecinieku stāstiem vēstītu par dzīvi Rojas novadā kādā konkrētā laika posmā, ar mērķi saglabāt pēc iespējas vairāk stāstus un lietiskos priekšmetus nākamajām paaudzēm. Tā pagājušā gada novembrī atmiņu stāstos par savu bērnības Roju dalījās Vilnis Paegle, bet šī gada pavasarī uz sarunu par zvejnieku kolhoza “Banga” kuģu remontdarbnīcām (mehāniskajām darbnīcām) aicināja Osvalds Bergāns. Pavasarī aicinājām uz muzeju ģimenes ar bērniem, lai kopā darbotos un izzinātu sava novada nebūt ne vienkāršos vēstures līkločus. 18.maijā, stāstot par varonību mūsu novadā, savas durvis vērām Muzeju nakts pasākumā, kuru šogad apmeklēja ap 350 apmeklētājiem. Ilgstošas sadarbības rezultātā par Rojas muzeja draugu ir kļuvis arī Egils Mūrnieks. Jau vairākus gadus mūsu Muzeja nakts pasākums nav iedomājams bez skolotāja interesantā stāstījuma, kur mistiskais savijas ar zinātni. Šajā pavasarī,  Rojas dienās, atklājām Egila Mūrnieka mīlestības apliecinājumu saviem novadniekiem, fotogrāfiju izstādi “Šādi tādi sīkumiņi”. Jāatzīst, ka arī gandrīz visos muzeja pasākumos Egils ir klāt, lai iemūžinātu tos.

18.augustā kopā ar bijušajiem un esošajiem Ģipkas iedzīvotājiem atzīmējām Ģipkas jūrskolas 150. gadadienu. Milzīgs paldies visiem, kuri rada iespēju apmeklēt pasākumu un dalīties atmiņās, paldies “Joku” saimniecei Ieviņai Svitiņai par uzņemšanu savā sētā, kā arī liels paldies pasākuma tālākajiem viesiem – Vinetai Briškai un kādreizējam Ģipkas skolas skolotājam Jurim Erdmanim.

Vēl pagājušajā nedēļā, izveidojot piemiņas izstādi,  atzīmējām mūsu novadnieces un pasaulē atzītās mākslinieces Marijas Induss – Mucenieces 115. dzimšanas dienu. Stāstu par mākslinieci un aizvadīto piemiņas vakaru nav iespējams aprakstīt dažos vārdos, tāpēc par šo pasākumu būs raksts nākamajā informatīvā izdevuma numurā. Vēl tik varu pačukstēt, ka pasākuma iespaidā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne un māksliniece Daiga Brinkmane ir iecerējušas veidot grāmatu par mākslinieci Mariju Induss – Mucenieci. Aicinu visus kopā raidīt  labās domas, lai šī ideja, kas būtu ļoti nozīmīgs notikums Rojas novadā, realizētos.

Vēl šajā gadā mums plānā divi lieli pasākumi – 14. septembrī ikgadējais Rudens tirgus muzeja sētā ar lustīgu andelēšanos un tāliem viesiem no Latgales puses – folkloras kopu “Turki”. Savukārt  9. novembrī vēl Rojas muzeja vēsturē nebijis pasākums – pētniecisko darbu lasījumu diena, kad kopā ar pieaicinātiem vēsturniekiem un novadpētniekiem vērsim vēl iepriekš  neapzinātas vēstures lappuses.

Šajā gadā aktīvi esam apdzīvojuši arī savu jauno mājvietu “Kaltenes klubu”, saimnieces Dinas Čubas vadībā gatavojot mūsu puses ēdienus kulinārā mantojuma nodarbību ietvaros. Daudzas ekskursantu grupas par savas ekskursijas mērķi bija izvēlējušās Kalteni, lai iepazītu ne tikai kluba ēkas vēsturi, bet dotos arī ekskursijā pa vēsturisko zvejniekciemu un našķētos ar Dinas gatavoto zivju zupu. 3. augustā Kaltenes kluba ēkā tika atklāts arī Rojas Jūras zvejniecības muzeja atklātais krājums “Zvejniecība Ziemeļkurzemes piekrastē 20.gadsimtā”, kas tagad noteikti būs kā jauns apskates objekts. Aicinām ikvienu novadnieku dalīties stāstos par jaunatklātajā krājumā izliktajiem priekšmetiem. Muzejam svarīgs ir katrs stāsts, jo tikai kopā mēs spēsim saglabāt sava novada vēsturi un pēc iespējas precīzāk nodosim to nākamajām paaudzēm.  Atklātais krājums izveidots, pateicoties Rojas novada domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Tā lūk, pēc mūsu domām, ražīgi paskrējis atkal viens darba gads. Arī nākamajam gadam mums lieli mērķi – aktualizēt Rojas muzeja ekspozīciju “Amatniecība”, izdot brošūru, kurā būtu apkopotas mūsu novadā vēsturiski gatavoto zivju ēdienu receptes, labiekārtot teritoriju pie Kaltenes kluba, bet vienā no Kaltenes kluba ēkas telpām izveidot Rojas muzeja ekspozīcijas radošās darbošanās centru. Cerēsim, ka viss izdosies!

Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Ziņas