Ziņas

Rojas novada Sociālais dienests informē

Atpakaļ

Rojas novada Sociālais dienests tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, ratiņkrēslus, kruķus, rollatorus u.c.) izsniedz tikai ārkārtas gadījumā un uz laiku, kamēr persona saņem tehnisko palīglīdzekli no Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra vai iegādājas pati.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") struktūrvienība, kura nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2. pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums.

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:

  • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Kuldīgas filiāle

Darba laiks

  • Pirmdiena: 8.30 - 17.00
  • Otrdiena: Izbraukumu diena
  • Trešdiena: 8.30 - 17.00
    (Katra mēneša pirmajā trešdienā klientus neapkalpo!)
  • Ceturtdiena: Izbraukumu diena
  • Piektdiena: 8.30 - 16.00

            Neskaidrības gadījumā varat zvanīt (+371) 67552350 (Rīgas filiāle, Ventspils iela 53, Rīga) vai  Rojas novada Sociālai darbiniecei Baibai Trūbiņai 63269551; 27234288.

Ziņas