Ziņas

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Atpakaļ

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 1. augusta līdz 30. augustam, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16.kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Ziņas