Ziņas

Rojas novada dome izsludina atklāto ideju metu konkursu

Atpakaļ

Rojas novada dome ir izsludinājusi atklātu metu konkursu “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs teritorijā, aicinot metu konkursa dalībniekus sagatavot un iesniegt oriģinālus risinājumus teritorijas labiekārtošanai – laukuma un vides dizaina objekta izbūvei.

Teritorijas labiekārtošana ir plānota, lai izceltu un akcentētu Rojas novada vēstures posmus, bagātīgo kultūras mantojumu, simboliski attēlojot piekrastes iedzīvotāju mijiedarbību ar jūru gan darbā, gan sadzīvē. Vienlaikus paredzot, lai izbūvētajā laukumā būtu iespējams ērti novietot automašīnu un atpūsties atpūtas zonā Kaltenes kluba apmeklētājiem, novada iedzīvotājiem un viesiem.

Metu konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt piedāvājumus, kas nodrošinātu visas iepriekšminētās labiekārtotā laukuma funkcijas, izceltos ar estētisko kvalitāti un sekmīgi iekļautos kopējā dabas ainavā.

Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā, noslēdzoties ar labākā  meta iesniedzēja paziņošanu un apbalvošanu.

Projekta realizēšanai Rojas novada pašvaldība plāno piesaistīt Eiropas sociālo fondu finansējumu.

Ar konkursa nolikumu un tā saistošajiem pielikumiem ir iespējams iepazīties novada mājas lapā – www.roja.lv, sadaļā “Dokumenti”, “Konkursi”. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 28.maijam pulksten 15:00 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā.

Ziņas