Ziņas

Rojas novada dome izsludina konkursu uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu

Atpakaļ

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

Pieteikums jāiesniedz Rojas novada domē līdz 2019. gada 14. jūlijam personīgi vai pa pastu: Rojas novada domei, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rojupes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu”.

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties www.roja.lv.

 Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums un pretendenta aptaujas lapa (rekomendācijas var pievienot aptaujas lapai), (iesniegumā pretendents apliecina, ka piekrīt savu iesniegtajos dokumentos norādīto personas datu apstrādei, konkursa komisijā un Rojas novada domē);
  • Izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
  • Motivācijas vēstule;
  • PII “Saulespuķe” attīstības redzējums (līdz divām A4 lapām datorrakstā).
Ziņas