Ziņas

Rojas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbības atsākšana pēc 18. maija

Atpakaļ

Lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju, 12. martā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam. 7. maijā kļuva zināms, ka ārkārtas situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie striktie ierobežojumi, kurus pieņem Ministru kabinets. Pamatojoties uz tiem, pašvaldības, tai skaitā Rojas novada dome izstrādāja savu rīcības plānu turpmākai darbībai.

Administrācija

· Atsāks klientu apkalpošanu un pakalpojumu nodrošināšanu klātienē.

· Lai nodrošinātu iespēju distancēties, aicinām pirms pakalpojuma saņemšanas telefoniski vai elektroniski sazināties ar darbinieku, lai tiktu rezervēts tikšanās laiks.

· Kase klientus apkalpos klātienē darba dienās, darba laikā (pusdienas pārtraukums no 13.00 – 14.00).

· Neskaidros jautājumos sazinieties ar sekretāri pa tālruni – 27234281.

Bāriņtiesa

· Ģimeņu apsekošana līdz 9. jūnijam netiek plānota.

· Atsākta klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai – 27234284.

Rojas vidusskola

· 1.-8. un 10.-11. klasei mācību gads noslēdzas 29. maijā. Liecības un mācību līdzekļu saraksts skolēniem tiks nosūtīts E-klasē.

· 6.-gadīgo apmācība atsākas klātienē un noslēdzas 19. jūnijā. Izlaidums nenotiek! Jauno audzēkņu uzņemšana – 24. augustā.

· Dokumentu iesniegšana mācībām 1. klasē notiks no 25. maija līdz 5. jūnijam, darba dienās no pl.9.00 – 16.00.

· 9. klašu skolēniem mācību gads noslēdzas 12. jūnijā. Informācija tiks nosūtīta E-klasē. Izlaidums ar viesu klātbūtni nenotiks!

· 12. klasei eksāmenu grafiks: 2. jūnijā – angļu valoda, 4. jūnijā – krievu valoda, 9. jūnijā – latviešu valoda, 12. jūnijā – matemātika. Izlaidums ar viesu klātbūtni nenotiks!

· Izlaiduma klašu absolventu apliecību un atestātu saņemšanas pasākums tiks translēts tiešsaistē Rojas vidusskolas Facebook lapā.

· 11. klasei eksāmenu grafiks: 29. jūnijā – ģeogrāfija, 1. jūlijā – ekonomika.

· Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē notiks no 15.- 17. jūnijam no pl.9.00 – 16.00.

Pašvaldības policija

· Turpina strādāt ierastajā režīmā ar pieņemšanas laiku klātienē trešdienās no plkst.9.00 līdz 12.00.

· Dežūrtelefona nr. – 28600215.

Sociālais dienests

· Pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis – 28909271, e-pasts: socialaisdienests@roja.lv.

· Krīzes situācijā pakalpojums tiks nodrošināts klātienē bez iepriekšējas pieteikšanās.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta zivtiņa”

· Līdz 29. maijam notiek 5-6 gadīgo audzēkņu apmācība klātienē.

· Dienu iepriekš, piesakoties pa tālruni – 25618139 vai informējot grupas skolotāju, tiek nodrošināts dežūrgrupas pakalpojums.

· Atgādinājums – uz pirmsskolu drīkst vest tikai bērnus, kuriem nav veselības problēmas!

· Izlaidums nenotiek!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”

· Līdz 29. maijam notiek 5-6 gadīgo audzēkņu apmācība klātienē.

· Dienu iepriekš piesakoties pa tālruni 26213059, tiek nodrošināts dežūrgrupas pakalpojums.

· Atgādinājums – uz pirmsskolu drīkst vest tikai bērnus, kuriem nav veselības problēmas!

· Izlaidums nenotiek!

Sporta skola

· Atsāktas visu grupu nodarbības klātienē un ar katru audzēkni par nodarbību laiku sazināsies treneris.

· Mācību gads noslēgsies 31. augustā.

· Apliecības par sporta skolas absolvēšanu plānots izsniegt 29. augustā.

 

Rojas Mūzikas un mākslas skola

· Vispārējais mācību process notiek attālināti.

 

· Izlaidums plānots augustā. Par to iepriekš tiks personīgi informēti absolventi, viņu vecāki, kā arī informācija tiks ievietota informatīvajā izdevumā “Banga” un skolas sociālajos tīklos.

· Šis mācību gads noslēgsies 29. maijā.

· Informācija par valsts eksāmenu norisi audzēkņi saņems E-klasē.

 

· Dokumentu iesniegšana mācībām 1. klasē, sagatavošanas klasēm un interešu izglītībai notiks no 18. maija līdz 22. jūnijam, darba dienās no pl.12.00 līdz 16.00.

· Mācības klātienē atsāksies septembrī.

· Tālrunis saziņai – 28321318 (Baiba Beraģe) vai 63291808.

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

· Apmeklētājiem atvērts: no otrdienas – piektdienai no pl.10.00 – 18.00 (ar pārtraukumu no pl.13.00 – 13.30), sestdien un svētdien: no pl.10.00 – 15.00 (ar pārtraukumu no pl.12.30 – 13.00).

· Apmeklētāju plūsma tiek kontrolēta un vienlaicīgi muzeja telpās drīkst atrasties līdz 10 apmeklētājiem.

· Kaltenes filiālē (klubā) muzeja atklāto krājumu iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni – 63269594 vai elektroniski: muzejs@roja.lv.

· Telpu noma pasākumiem līdz 9. jūnijam nav iespējama!

Kultūras centrs

· Amatierkolektīvi darbību atsāks septembrī.

· Visi kultūras pasākumi plānoti grupās līdz 25 interesentiem, un šie pasākumi tiks atsevišķi izziņoti.

Rojas brīvdabas estrāde

· Pasākumi, kuri pulcētu apmeklētāju skaitu virs 50, līdz 1. jūlijam netiek plānoti.

· Plānots atvērt estrādi pēc atsevišķi izziņota darba laika, lai varētu interesenti aplūkot izstādes, kuras tiks mainītas ik pa 2 nedēļām un apmeklēt maza formāta pasākumus.

· Katrs pasākums tiks atsevišķi izziņots.

Bibliotēkas

· Atsākta apmeklētāju apkalpošana klātienē.

· Rojas novada bibliotēkas darba laiks: pirmdien līdz piektdienai no pl. 11.00-19.00, sestdien no pl.11.00 - 16.00. Tālrunis saziņai - 63232283 vai 28616707.

· Kaltenes bibliotēkas darba laiks: pirmdien līdz piektdienai no pl.12.00 – 19.00. Tālrunis saziņai - 63220185 (Egita Jansone).

Brīvā laika un jauniešu centri “Strops”, “Varavīksne” un Melnsils BLPJC

·  Klātienē notiek tikai nodarbības, kuras plānotas projektu ietvaros: 22., 29. maijā – spēka treniņa nodarbības, 23.,30. maijā un 6. jūnijā – zumba.

·  Biedrībām un nodibinājumiem – pulcēšanās klātienē nenotiek!

·  Tālrunis saziņai – 28615578 (Inga Lēmane).

Stadions

·  Stadions atvērts no pl.8.00 – 22.00.

·  Uz skrejceļiem un futbola laukumā atļautas individuālās nodarbības un grupu nodarbības trenera uzraudzībā, ievērojot distancēšanos. Organizēto grupu nodarbībās sportistu skaits – līdz 25.

·  Trenažieru zālē nodarbības iepriekš jāsaskaņo ar vadītāju pa tālruni – 28394308. Darba laiks: pirmdien līdz piektdienai: no pl.10.00 – 20.00 (ar pārtraukumiem no pl.13.00 – 13.30, no pl.16.30 – 17.00). Sestdienās darba laiks: no pl.10.00 – 16.00 (ar pārtraukumu no pl.13.00 – 13.30)

·  Basketbola un volejbola laukumos individuālas nodarbības nenotiek! Atļautas tikai sporta skolas audzēkņu nodarbības treneru vadībā.

·  Skeitparku atļauts izmantot, ievērojot distancēšanos!

Tūrisma Informācijas centrs

·  Tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē. Darba laiks maijā: no otrdienas līdz sestdienai – no pl.10.00 – 18.00.

 Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Ziņas