Ziņas

Rojas novada domes un tās struktūrvienību darbība ārkārtas situācijas laikā

Atpakaļ

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (vai līdz nākamajam rīkojumam) Rojas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Rojas novada pašvaldību un tās iestādes.  IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, darbība tiek nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā maksājumus veikt internetbankā, bet saņemt pakalpojumus un kārtot lietas attālināti.

Rojas novada dome

Tālrunis 27234281, e pasts roja@roja.lv

 

Izpilddirektors: janis.puce@roja,lv, telefons 27052492.

 

Klientu apkalpošanas centrs: roja@pakalpojumucentri.lv, telefons 27234281,

 

Finanšu jautājumi – aiga.grunte@roja.lv, telefons 26375053.

 

Būvvalde

Rojas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pieteikt elektroniski www.bis.gov.lv. Citu jautājumu gadījumā sazināties telefoniski pa tālr. 63232057, 292733310.

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Klātienē nodrošinās miršanas un dzimšanas reģistrāciju (iepriekš telefoniski vienojoties), kā arī iepriekš pieteikto laulību reģistrāciju, arī ar svinīgo ceremoniju, bet bez viesu klātbūtnes. Pakalpojumus par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošinās attālināti (portālā www.latvija.lv). Attālināti nodrošinās arī iesniegumu laulību reģistrācijai (ar drošu elektronisko parakstu) pieņemšanu. Dzimtsarakstu nodaļas e pasts dzimtsaraksti@roja.lv, tel. 29231680.

 

Bāriņtiesa

Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību, lūgums sazināties ar bāriņtiesas vadītāju pa tālr. 27234284.

 

Informatīvais izdevums “Banga”

 

Redakcija strādā attālināti. Telefons 29913881.

 

Tūrisma informācijas centrs

TIC slēgts. Informāciju par tūrisma piedāvājumiem novadā un apkārtnē pieejama interneta vietnē www.roja.lv sadaļā tūrisms, vai, zvanot pa telefonu 28630590, vai tic@roja.lv

 

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

Rojas muzejs un muzeja filiāle “Kaltenes klubs” apmeklētājiem slēgti, visi muzeja pasākumi atcelti. Muzeja darbinieki strādā attālināti, nodrošinot iespējamos muzeja pakalpojumus. Ja vēlaties gūt kādu konkrētu informāciju par muzeja piedāvājumu, lūgums rakstīt e pastu muzejs@roja.lv vai zvanīt 29432899 (Rojas muzejs) vai 26203381 (Kaltenes klubs).

 

Bibliotēkas

Rojas novada bibliotēkas aicina apmeklētājus bez nepieciešamības bibliotēkas neapmeklēt. Tiek pārtraukti datorpakalpojumi. Grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņa notiek tikai, iepriekš sazinoties: Rojas bibliotēkās no pulksten 11.00-16.00, tālrunis 28616707, Kaltenes ciema bibliotēkā no 12.00-17.00, tālrunis 26144647.

 

Sports

Atcelti visi sporta pasākumi, nodarbības un sacensības. Telefons informācijai 28394308 (stadiona vadītājs).

 

Rojas kultūras centrs

Atcelti visi pasākumi un mēģinājumi. Telefoni informācijai 29196478, 29646228.

 

Sociālais dienests

Dienests strādā attālinātā režīmā, izņemot gadījumus, kuri ir saistīti ar neatliekamiem ārkārtas pasākumiem (bērnu tiesību aizsardzību un neatliekamo sociālo palīdzību).

Kontaktinformācija:

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem Baiba Trūbiņa – tel. 27234288, e-pasts baiba.trubina@roja.lv;

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem – Linda Gerucka, tel. 27234286, e-pasts: linda.gerucka@roja.lv;

Biroja administratore/sekretāre, Sociālās palīdzības organizatore – Iveta Neimane, tel. 28909271, e-pasts: iveta.neimane@roja.lv

 

Rojas dzīvokļu komunālais uzņēmums

Rojas DzKU kase strādā no 8.00-12.00.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Atbilstoši 12. marta Ministru kabineta lēmumam, - bērnudārzi turpina strādāt, bet, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz bērnudārzā rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

Rojas vidusskola

Rojas vidusskolā mācību process turpmāk tiks organizēts, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu par attālinātu mācību procesa īstenošanu ārkārtas situācijā. Sīkāku informāciju par mācību norisi skolēni saņem E klasē un no klašu audzinātājiem.

 

Rojas Mūzikas un mākslas skola

Izglītojamajiem stundas notiek pēc līdzšinējā stundu plāna, tikai tām tiek nodrošināta attālināta darbība. Saziņai ar audzēkņiem, vecākiem, aizbildņiem, Rojas MMS pedagogi un administrācija izmantos Skolvedības sistēmu E klase

Neskaidrību un interesējošo jautājumu gadījumos pedagogi un skolas administrācija vienmēr būs pieejama. Rojas MMS direktores Baibas Beraģes tālrunis 28321318.

 

Rojas novada Sporta skola

Saskaņā ar rīkojumu, treniņi un sacensības skolā nenotiks līdz turpmākam rīkojumam.

Ziņas