Ziņas

2 attēli

Rojas novads piedalās pārrobežu projektā

Atpakaļ

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas partneriem (tai skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Rojas novads, Engures novads, Ventspils novads un Salacgrīvas novads) un Igaunijas pārstāvjiem piedalās pārrobežu projektā INTERREG Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas 2014-2020 projektā Nr. Est - Lat18 “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā - "SAFE SEA"”.

Galvenais šī projekta mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līcī un Irbes šaurumā, stiprinot koordināciju starp Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju. Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Igaunijas Glābšanas padome (ERB) ciešā sadarbībā ar Igaunijas Mazo ostu attīstības centru (ESHDC) nodrošina reaģēšanas pasākumus un piesārņojuma seku pārvarēšanu vismaz divas stundas, līdz Krasta apsardze un vides aģentūras pārņem vadību ekoloģisko avāriju gadījumos. Šī iemesla dēļ SAFE SEA mērķis ir palielināt savu kapacitāti un stiprināt koordināciju ne tikai starp VUGD, ERB un ESHDC, bet arī ar citiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti glābšanas operāciju gadījumā vides avārijās.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta ietvaros Rojas novada pašvaldība izbūvēja piebraucamo ceļa segumu ar apgriešanās laukumu tā, lai būtu iespēja piekļūt pludmalei un jūrai ar VUGD transportu un glābšanas laivām, kas ir ļoti svarīgi vides avārijas gadījumos.

 Būvdarbus veica SIA „A Celtne” par 60 933,30 eiro bez PVN, pamatojoties uz iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Būvprojektu “Operatīvā transporta piekļuves vietas izveide Rojas novadā” izstrādāja IK “P. Alkšņa projektu grupa”.

 Projekta kopējās izmaksas ir 73 729,29 eiro, no kurām 46 729,29 eiro ir Rojas novada domes līdzfinansējums, 25 500,00 eiro ir ERAF līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums ir 1 500,00 eiro.

Ligita Šnore,

Teritorijas plānotāja

Ziņas