Ziņas

Rojas pagasta pārvaldei mainīti norēķinu rekvizīti

Atpakaļ

Informējam, ka Rojas pagasta pārvaldei ir mainījušies norēķinu rekvizīti maksājumu veikšanai. Lūdzam maksājumos turpmāk izmantot zemāk norādītos rekvizītus:

Rojas pagasta pārvalde

Reģ. Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Ziņas