Ziņas

Rosība mūsu valstībā

Atpakaļ

Iestājoties siltākam laikam, PII “Zelta zivtiņa” organizēja mācību ekskursijas pa Rojas ievērojamākām vietām.

Mūsu pirmā ekskursija bija uz Rojas novada bibliotēku pie vienmēr smaidīgās, pretimnākošās bibliotekāres Ilutas Graudiņas un lāčuka, kuru mēs pamodinājām no snaudiena. Tas bija atraktīvs, uzdeva bērniem daudz  jautājumus, uz kuriem arī pratām atbildēt, iepazīstināja bērnus ar grāmatu pasauli.

Nākamā ekskursija bija uz Rojas mūzikas un mākslas skolu. Arī šeit mūs sagaidīja laipnas un smaidīgas skolotājas - Līga Reine-Smilgaine un Vizbulīte Puriņa. Skolotājas bija sagatavojušas materiālus, un bērniem bija iespēja gleznot un aplicēt mākslas darbus – ziedus, radīt savu šedevru. Skolā vērojām arī zīmētās gleznas, neizpalika foto sesija.

Ciemojāmies arī Rojas muzejā, kurā katram bērnam bija iespēja izlocīt savu buru laivu. Kaut šajās vietās ir pabūts vairākkārt, bērniem bija iespēja redzēt kaut ko jaunu un nezināmu. Paldies visiem jaukajiem cilvēkiem, kas mūs uzņēma un izrādīja interesi par PII “Zelta Zivtiņa” mazajiem audzēkņiem.

Uz tikšanos citreiz!

Metodiķe Mudīte Beraģe

Ziņas