Ziņas

Rudens Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Atpakaļ

Rudens cēliens ar dažādām aktivitātēm iesācies Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Vēl oktobra sākumā paspējām izbaudīt saulaino atvasaras laiku un kopā ar skolas izglītības pārvaldi organizējām izglītojamo pārgājienu ar dažādām aktivitātēm gan bērniem, gan vecākiem. Pie mums viesojās sitaminstrumentu spēles pasniedzējs un mūziķis Gundars Lintiņš, sniedzot jaunajiem censoņiem savus padomus.

Blakus visam mācību procesam un sarežģītajiem apstākļiem pasaulē mūsu skolas bērni turpina aktīvi piedalīties arī konkursos.

Pedagoģe Ilze Šelkova: “Jau ceturto gadu Bauskas Mūzikas un mākslas skola organizē vizuālās mākslas plenēra darbu konkursu “PILS.SĒTA PILSĒTA”. Konkursā tiek aicināti piedalīties bērni no Latvijas mākslas skolām ar darbiem, kas tapuši vasaras prakses laikā, zīmējot un gleznojot, brīvā dabā. Šogad konkursam izvēlētā tēma bija “Industriālā ainava”. Konkursa mērķis ir mudināt bērnus ieraudzīt savas tuvākās apkārtnes daudzveidību un skaistumu, veidot piederības izjūtu un pozitīvu attieksmi pret savu pilsētu, ciematu un tuvāko apkārtni.

Mākslas nodaļas audzēkņi konkursā piedalījās ar piecu audzēkņu darbiem – Kitijas Lāces, Megijas Smilgaines, Elzas Alkšbirzes, Martas Jansones un Esteres Jansones, kuros tika attēlota Rojas osta un kuģi.  Lepojamies ar Esteres Jansones iegūto 2. vietu par darbu “Bubis” (ped. Ilze Šelkova).  Diemžēl tikšanās klātienē atjaunotajā Bauskas pilī izpalika arī šogad. Visi godalgotie darbi būs skatāmi īpašā nākamā gada kalendārā.

Tāpat mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi iesaistījās Rojas pagasta kopējā kalendāra veidošanā, fotografējot krāšņo rudeni.  Izvēlētas dažādas fotogrāfijas, kas nosūtītas uz Rojas tūrisma centru.

 Šis darba cēliens mākslas audzēkņiem ir bijis ļoti ražīgs, tāpēc vēlējāmies parādīt audzēkņu veikumu.  Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, rudens darbu izstādei izvēlējāmies netradicionālu formātu. Rudens darbu izstāde būs apskatāma skolas logos. Aicinām to aplūkot ikvienu.”

Pedagoģe Lita Krūmiņa: “Šis mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolā norit skolas 55 gadu jubilejas zīmē. Atskatoties uz paveikto, ar prieku var secināt, ka mūsu skolas audzēkņi, blakus tiešajam mācību darbam, nodarbojas arī ar mūzikas sacerēšanu. Teorijas nodaļas skolotāji mudinājuši un pamācījuši komponēšanas prasmēs. Gadus atpakaļ pedagoģe Skaidrīte Brūšniece ar saviem audzēkņiem aktīvi piedalījās dažādos kompozīcijas konkursos. Stafeti pārņēma skolotāja Lita Krūmiņa, kurai arī ir tuva dziesmu sacerēšana. Pēdējos gados kompozīciju konkursos aktīvi piedalījās audzēknes Beate un Katerīna Olektes, kā arī Eva Kirilova. Eva pagājušajā mācību gadā ieguva Grand Prix balvu J. Ivanova konkursā Preiļos. Arī šogad varam priecāties par atzinību konkursā “Kas mēs bijām, būsim, esam”, ko rīkoja Alojas pašvaldība. Eva (ped. L. Krūmiņa) ar latviešu tautas dziesmas apdari “Kur, vilciņi, čunčināji?” iekļuva 2. kārtā un saņēma veicināšanas prēmiju. Tādu pašu atzinību ieguva arī mūsu skolas pedagoģe Sana Lukševica par latviešu tautas dziesmas apdari “Kas tie tādi, kas dziedāja?”.

Konkursa uzvarētāji saņems Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas naudas prēmijas.

Apsveicam Evu un Sanu! Lai nenodziest radošā dzirksts!”

Saistībā ar valstī pieņemto ārkārtējo situāciju, mainīts arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas mācību organizācijas plāns. Ar to var iepazīties vecāki un izglītojamie skolvadības sistēmā E-klase.

Mācību organizācija Rojas Mūzikas un mākslas skolā:

  • Līdz29. oktobrim pagarinātas rudens brīvdienas;
  • No 1. novembra līdz 14. novembrimpārtraukts mācību process klātienē un tiek nodrošināts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības programmu apguve process attālinātiizmantojot tiešsaistes stundas E-klases video saziņā vai Zoom platformas saziņā, ko pedagogs pievienojis stundas tēmai vai nosūtījis privātā sarakstē (attiecināms uz interešu izglītības izglītojamajiem);
  • Stundu saraksts un stundu laiki netiek mainīti, katrs audzēknis pieslēdzas tiešsaistes stundai pēc stundu saraksta. Ja tas kādu iemeslu dēļ neizdodas, jāsazinās ar attiecīgā priekšmeta pedagogu, lai rastu risinājumu;
  • Nepieslēgšanās stundaibez attaisnojoša iemesla tiks fiksēta E-klasē;
  • No 1. novembra skola atvērta no plkst. 12.00 - 18.00, kuru laikā izglītojamajiem atļauts izmantot skolas telpas, mūzikas instrumentus, skolas resursus, lai apgūtu mācību vielu  (bez tiešas pedagoga klātbūtnes). Lūgums izmantot šo doto iespēju!

Šajā laikā, kas varbūt mums mazliet liek pierimt savā steigā, ikviens var izmantot izdevību un skolas logos ieraudzīt mākslas nodaļas audzēkņu darbus. Laipni lūgti brīvdabas izstādē!

Cerot uz tikšanos 15. novembrī,

Rojas MMS direktore

Baiba Beraģe

Ziņas