Ziņas

Tiek labiekārtots Rojas upes kreisais krasts Jūras ielā 1A, Rojā

Atpakaļ

Lai attīstītu tūrismu un atpūtas iespējas pie Rojas upes, kas veicinātu Rojas novada tūrisma attīstību un stiprinātu vietējo uzņēmējdarbību, pamatojoties uz Rojas novada domes lēmumu, par daļu no zemes Jūras ielā 1A, Rojā, 2018. gadā starp Rojas novada domi un ar mani, Jāni Lakšmani, tika noslēgts līgums par apbūves tiesību piešķiršanu. Teritorija pie Rojas upes kreisā krasta ir lieliski piemērota izvirzīto mērķu sasniegšanai, ļaujot veikt tās attīstību un padarot pieejamāku dažādām sabiedrības grupām.

Aizvadot kārtējo aktīvās atpūtas sezonu, tika secināts, ka cilvēki arvien vairāk vēlas aktīvi un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Vairāki pasākumi, kuri tiek organizēti vasaras sezonā pie Rojas upes, kā, piemēram, Saulgriežu sagaidīšana uz SUP dēļiem, SUNSET SUP PARTY, Rojas upes svētki – jau kļuvuši par tradīciju, un tos apmeklē cilvēki no visas Latvijas, kā arī ārvalstu tūristi. Šajos pasākumos dalību ņēmuši pat viesi no Grieķijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un citām valstīm. Tie ir tikai daži no piedzīvojumiem, kurus vēlos īpaši atzīmēt, bet jāatzīst, ka arī ikdienā, kopš tiek piedāvāta SUP dēļu noma, arvien vairāk Roju apciemo viesi no tuvākām un tālākām vietām, kuri izvēlējušies atpūtu pie upes kā galveno brīvdienu galamērķi.

Strādājot ar SUP nomas klientiem, nākas uzklausīt klientu vēlmes un ieteikumus, kas mēdz būt ļoti dažādi un nereti pat avangardiski. Strādājot ar klientiem, iedzīvotājiem, laivošanas jomas pārstāvjiem un tūrisma uzņēmumiem, analizējot Rojas upes vietas potenciālu un iespējas, rodas jaunas idejas un tiek identificētas vajadzības vietas attīstībai. Līdz šim pie Rojas upes piedāvājām laivošanu, supošanu un izbraucienus ar ūdens velosipēdu, bet aktivitātes laika gaitā ir plānots attīstīt, papildināt un dažādot. Kā tuvāko, no nākotnes plāniem, varu minēt laivu un kajaku inventāra papildināšanu, radot kvalitatīvu un ērtu pakalpojumu mūsu novada iedzīvotājiem un viesiem. Plānots iegādāties vairāk SUP dēļus, kā arī laivas un kajakus, tādēļ secinājām, ka esošajā laivu glabātuvē vairs nav vietas papildus plānotā iegādājamā inventāra nolikšanai, tai skaitā, aktīvās sezonas laikā rodas vajadzība inventāru labot un remontēt, tādēļ ir radusies nepieciešamība pēc jaunas laivu garāžas – eliņa. Pašlaik norit labiekārtošanas darbi, kura laikā tiek realizēts eliņa projekts.

Zvejniecības likuma 9. pantā noteikts, ka tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku paredzēta kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, kā arī vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku, tauvas joslā ir atļauta laivu un kuģu piestāšana, to izkraušana un pagaidu uzglabāšana, laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts, zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības, ūdens tūristu apmetņu ierīkošana. Šīs darbības drīkst veikt, ievērojot vides aizsardzības normas, bet pie valsts robežas ūdenstilpēm – arī valsts robežas režīma prasības. Tādēļ daru zināmu, ka makšķernieki, kā līdz šim, varēs izmantot apbūves teritoriju un piekļuve upei netiks liegta. Piekļuve upei netiks liegta iedzīvotājiem, kuri vēlēsies ielaist upē savus peldlīdzekļus. Veiktā darbība nesamazinās autostāvvietu skaitu. Tā kā nodarbojos ar aktīvo tūrismu, tad esmu identificējis upes piedāvātās iespējas. Tai skaitā, pastaigu taka gar Rojas upi ir vērtība, kura jāapzinās, jāattīsta un jāpopularizē. Šobrīd pa teritoriju Jūras ielā 1A ved iestaigāta taciņa, kas netiks aizsprostota, bet tieši otrādi – tiks uzlabota, un to ikviens droši varēs šķērsot un izmantot arī turpmāk.

Protams, labiekārtošanas darba laikā varētu nākties saskarties ar īslaicīgām neērtībām, tādēļ lūdzam būt saprotošiem un iecietīgiem. Visas neērtības, ja tādas būs, noteikti tiks novērstas, un līdz ar jauno aktīvās atpūtas sezonu varēsim turpināt baudīt Rojas upes piedāvātās iespējas un resursus daudz ērtākā vidē. Esiet aktīvi, veseli un tiekamies nākamajā atpūtas sezonā pie Rojas upes!

Jānis Lakšmanis

Ziņas