Ziņas

Tikšanās ar mākslinieci Daigu Brinkmani

Atpakaļ

Mēdz teikt: “Nevērtē grāmatu pēc tās vāka!”, bet arī pirmajam iespaidam aizvien ir liela nozīme. Statistiski apkopots, ka 40% lēmuma par grāmatas pirkšanu veidojot tas, kā lasītāju uzrunā grāmatas vāks.

26.oktobra pēcpusdienā Rojas bibliotēkā ikvienam bija iespēja tikties ar grāmatu grafikas dizaina mākslinieci, jau trešo gadu arī rojenieci Daigu Brinkmani, ieklausīties viņas stāstījumā un nedaudz ielūkoties grāmatas tapšanas procesā. Izrādās, ka mūsdienās mākslinieks atbild ne tikai par vāka dizainu, bet arī maketu, fotogrāfijām un reizēm pat veic korektora darbu.

Vai māksliniekam ir būtiski tikties ar grāmatas autoru? Vai dizains tiek veidots datorizēti? Vai māksliniece veidojusi arī citus grafikas dizaina darbus – etiķetes, logotipus? Kas nepieciešams, lai radoši strādātu – klusums, mūzika? Vai idejas vāka dizainam ir mākslinieces pašas, vai varbūt tiek pateikts priekšā, kā tam būtu jāizskatās? Jautājumu bija daudz, iespējams, arī naivi, tāpēc sakām lielu paldies māksliniecei, kura uz visiem labprāt atbildēja, pastāstot arī par sevi un pārcelšanos uz Roju. Sakritība vai nē, bet pirmā tikšanās ar Roju māksliniecei bijusi, veidojot savu diplomdarbu par z/k “Banga”. Lielākā daļa darba mūža dzīvots Rīgas centrā, bet arī šeit, klusajā Rojā, viņa jūtas pietiekami komfortabli.

Grāmatas ir daudzu nozaru speciālistu kopīgs darbs. Lai godinātu gan literatūru, gan grāmatu veidotājus, no 1993. gada Latvijas Grāmatizdevēju asociācija rīko ikgadēju atjaunotās Latvijas valsts vecāko profesionālo nozaru konkursu “Zelta ābele”. Balva ir Maijas Vīksnas /Turkas/ 2005. gadā veidotā balva – zeltīts ābols koka kastītē, ko saņem godalgoto grāmatu izdevēji un mākslinieki. Daiga Brinkmane balvu saņēmusi sešas reizes. Ikvienam ir prieks, ja labi padarīts darbs gūst atzinību, māksliniecei lielāks prieks ir par darbu veidošanas laikā iepazītajām personībām.

Pāris stundu aizritēja nemanot, un man ļoti žēl to cilvēku, kuri nevarēja atnākt, lai tiktos ar profesionālu, radošu, laipnu un atvērtu cilvēku – mākslinieci Daigu Brinkmani – un uzzinātu daudz jauna par grāmatu tapšanu.

Irēna Svitiņa

Daigas Dambītes foto

Ziņas