Ziņas

Zinību diena Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Atpakaļ

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs tradicionāli jauno mācību gadu ieskandināja ar koncertu. 2. septembrī izstāžu zāle piepildījās ar smaidīgiem  bērniem, vecākiem un vecvecākiem. Vislielāko satraukumu varēja manīt tieši pirmklasnieku sejās, jo viņiem pirmo reizi bija jānāk publikas priekšā. Katrs no viņiem saņēma muzikālu sveicienu, ko bija sarūpējuši nodaļas audzēkņi, kuri vasarā bija čakli spēlējuši mūzikas instrumentus un dziedājuši. Koncertā uzstājās Ieva Grīnīte, Krista Jana Reinholde, Daniels Dans Gitendorfs, Miķelis Gitendorfs, Sanija Antāne, Sindija Antāne un vijolnieku ansamblis.

Svinīgais pasākums iesākās ar Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas uzrunu. Viņa sveica visus Zinību dienā, kā arī atzīmēja, ka mūsu skolā notikušas vislielākās kadru izmaiņas, kā arī izteica cerību, ka visas pārmaiņas notiek tikai uz labu, katrs pats ir atbildīgs par to, cik viņš līdzdarbojas. Priekšsēdētāja sveica jauno MMS direktori Baibu Beraģi par uzdrīkstēšanos šajā pārmaiņu laikā uzņemties direktores pienākumus un vēlēja veiksmīgu sadarbību. Viņa atzīmēja, ka lielāko darba mūžu mūzikas skolai veltījis ilggadējais direktors un diriģents Jānis Kivils, kurš saņēma Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā. Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā saņēma arī direktora vietniece un diriģente Ināra Kivila.

Sekoja direktores B. Beraģes uzruna, kurā viņa visiem novēlēja veiksmīgu, sekmīgu un radošu jauno mācību gadu, kā arī iepazīstināja ar pedagoģisko un tehnisko personālu.

Par skolas jaunumiem lūdzu pastāstīt skolas direktori:

,,Kamēr Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi baudīja pelnītu atpūtu no mācību procesa, augusta mēnesī skolā notika intensīvs sagatavošanās darbs jaunajam mācību gadam. Veicām telpu labiekārtošanas darbus, par ko sakām vislielāko un sirsnīgāko paldies Gatim Grīnītim, Edgaram Grīnītim un viņu komandai, Marekam Štālam, Arnim Enzelam!

Pedagogi ir veikuši mācību priekšmetu programmu aktualizēšanu. Mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņiem būs iespēja apgūt datorgrafikas programmas apmācību, skolā atgriezusies sitaminstrumentu spēle un flautas spēle.

Milzīgs prieks, ka esam ļoti īsā laikā spējuši nokomplektēt profesionālu un radošu pedagoģisko un tehnisko darbinieku kolektīvu. Skolā ienāks 6 jauni pedagogi: klavierspēlē, sitaminstrumentu spēlē, flautas spēlē un vizuāli plastiskajā mākslā. Direktores vietnieces pienākumus turpmāk pildīs Aija Kaļiņičenko, savukārt sekretāres funkcijas – Kristīne Freimane -Vīgante.

Darbu turpinās visas līdzšinējās profesionālās ievirzes programmas – Klavierspēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Akordeona spēle, Vizuāli plastiskā māksla, kā arī Interešu izglītības programmas (atgādinām, ka tas sevī ietver individuālu apmācību bez vecuma ierobežojuma un priekšzināšanām). Paralēli šīm programmām bērniem tiks nodrošināta iespēja apgūt mūzikas un mākslas pamatus sagatavošanas klasēs.

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, nodrošinātu efektīvu mācību procesu, esam ieviesuši skolā Skolvadības sistēmu ,,E-klase”. Šajā mācību gadā šī sistēma gan darbosies kā pilotprojekts, paralēli jau ierastajam dokumentālajam formātam. Šo gadu varam uzskatīt par pārejas posmu.

Paldies ikvienam, kurš līdz šim Rojas Mūzikas un mākslas skolu ir saucis par savu skolu, paldies ikvienam, kas pie mums apgūst mācības! Skola turpinās aktīvi un radoši strādāt, nodrošinot profesionālu un augstvērtīgu izglītību jaunajai paaudzei.

Uz tikšanos Rojas Mūzikas un mākslas skolā!”

Lita Krūmiņa

Ziņas