Ziņas

Zinību diena Rojas vidusskolā

Atpakaļ

Svelmainās vasaras dienas jau aiz muguras, un kā gan varētu zināt, ka laiks iet uz rudens pusi, ja pie durvīm neklauvētu pirmais septembris. Visās ģimenēs, kur mīt lielāki vai mazāki skolēni, vai somas krāmē nākamie studenti, šī ir īpaša – Zinību diena, satraukuma diena, atvadu diena. Protams, skolēniem un studentiem ir skumji, ka brīvdienas ir beigušās. Tomēr priekšā tikšanās ar esošajiem un jaunajiem draugiem.

Rojas vidusskolā 2018./2019. mācību gadu uzsāk 294 izglītojamie, un pirmsskolas grupā “Pūcītes” 19 nākamie pirmklasnieki.  Skolotāja Egija Hazena šajā mācību gadā skolos, mīlēs un raibajā skolas dzīvē ievadīs 21 pirmklasnieku. Vidusskolas 10. klasē mācības uzsāk 16 skolēni, un klasi kopā saturēs skolotāja Aiga Kaža, bet skolotāja Mārīte Maurmane lielajai dzīvei un eksāmeniem sagatavos 11 divpadsmitās klases jauniešus.

Zinību dienas lielais pasākums šogad notika Rojas stadionā, kur kopā varējām redzēt visu Rojas vidusskolas saimi. Laba vēlējumus skolēniem, pedagogiem un vecākiem izteica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, labas sekmes mācībās novēlēja Rojas vidusskolas direktore Santa Veide, bet skolas arodbiedrības vadītāja Virgīnija Mūrniece sveica pedagogus - darba jubilārus. Ražīgus darba gadus skolā pavadījušas skolotājas – Maija Leitarte, Sarmīte Engīzere, Ilga Mazkalniņa, Aigita Sprince, Svetlana Mediņa, Lāsma Jaunozola un Inga Puntule.  Sveicam skolotājas ar radošajiem, skolai veltītajiem, darba gadiem.

Vēlam skolas kolektīvam katru dienu uzsākt un pabeigt ar smaidu sejā!

Lai skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem šis ir uz sadarbību un savstarpēju sapratni vērsts mācību gads. Lai mums izdodas!

Antra Ozollapa

E. Mūrnieka foto

Ziņas