Dokumenti

1. ATKLĀTAIS IDEJU METU KONKURSS „SUVENĪRU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRDZNIECĪBAS VIETA”

2. Rojas novada pašvaldības īpašumu Selgas ielā14 un 14E, Rojā, Rojas novadā rekonstrukcija un labiekārtošana

3. Fotokonkurss “Rojas novads cauri gadalaikiem”