Pārvalde

Kontakti

Rojas novada dome
Reģ. Nr.90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja
Rojas novads, Latvija, LV 3264
Faksa Nr. 63232054
E-pasts: roja@roja.lv
Tīmekļa vietne: www.roja.lv

Domes darba laiks
Pirmdiena - ceturtdiena: 8.00–17.15
(pusdienas pārtraukums 13.00–14.00)
Piektdiena: - 8.00-15.00
(bez pusdienas pārtraukuma)

Bankas rekvizīti
Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264
Reģistrācijas Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK,
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Ziedojumu konts
Rojas novada dome
Reģ.Nr.: 90002644930
Bankas kods: UNLA LV 2X
Konts: LV53UNLA0050014892404 

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
Darba laiks
No pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.00–17.15 (pusdienas pārtraukums 13.00 - 14.00)
Piektdien: 8.00-15.00 /bez pusdienas pārtraukuma/
Tālrunis: 66954838
E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Rojas VPVKAC E-pasts Tālrunis
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas speciāliste
ina.bramane@roja.lv 66954838
Liāna Bērziņa
Klientu apkalpošanas speciāliste
dzimtsaraksti@roja.lv 63232056

 

Rojas novada domes darbinieku kontaktinformācija

Darbinieki E-pasts Tālrunis
Eva Kārkliņa
Domes priekšsēdētāja
eva.karklina@roja.lv 63232053; 29420976
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas speciāliste/Tehniskā sekretāre
ina.bramane@roja.lv 63232050; 27234281
Jānis Pūce
Izpilddirektors
janis.puce@roja.lv 63220836; 27052492
Dainis Špeļs
Datu aizsardzības speciālists
datuaizsardziba@roja.lv 28376274
Gunta Dambiņa
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ Domes sekretāre
gunta.dambina@roja.lv 63220834; 28385668
Aiga Grunte
Galvenā grāmatvede
aiga.grunte@roja.lv 63232051; 26375053
Sanita Bekmane / Anda Antane
Grāmatvedība
sanita.bekmane@roja.lv / anda.antane@roja.lv 63220838
Ilze Alika
Vecākā grāmatvede (kase)
ilze.alika@roja.lv 63232055; 26384170
Alise Lakšmane
Nekustamo īpašumu speciāliste/NĪN admin.
alise.laksmane@roja.lv 63220837
Liāna Bērziņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
dzimtsaraksti@roja.lv 63232056; 29231680
Agris Jansons
Būvvaldes vadītājs
buvvalde@roja.lv 63232057; 29273310
Agnese Veckāgane / Ligita Šnore
Attīstības nodaļa
agnese.veckagane@roja.lv / ligita.snore@roja.lv 63220840; 27234283
Andris Jansons
Darba aizsardzība
andris.jansons@roja.lv 63220839; 28650285
Jānis Pāvuliņš
Jurists
janis.pavulins@roja.lv 63220841; 29421943
Inta Zaķe
Bāriņtiesa
barintiesa@roja.lv 63269173; 27234284
Armands Voronovs
Pašvaldības ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks
  29877493
Alfrēds Liepnieks
Policija
policija@roja.lv 26127498; 63232052
Dežūras tālr.28600215

 

Rojas novada domes struktūrvienību kontaktinformācija

Struktūrvienība Vadītājs Tālrunis E-pasts
Sociālais dienests Kārlis Volanskis 63269787; 27234285 socialaisdienests@roja.lv
PII Saulespuķe (Rude) Linda Kleinberga 63269046; 26213059 saulespuke@roja.lv
PII Zelta zivtiņa (Roja) Iveta Pastore 63260291; 25618139 zeltazivtina@roja.lv
Rojas vidusskola Santa Veide 63291526; 27873734 rojasvidusskola@roja.lv

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Dace Broka

29196478

kulturascentrs@roja.lv

Rojas kultūras centra direktore

Rojas brīvdabas estrāde

Ārija Veide

63232282; 29646228

arija.veide@roja.lv

estrade@roja.lv

Rojas novada bibliotēka Irēna Svitiņa 63232283 biblioteka@roja.lv
Rojas novada bibliotēkas Bērnu nodaļa Iluta Graudiņa 63269955; 28815277 rojabbiblio@inbox.lv
Rojas novada bibliotēkas Kaltenes filiāle Egita Jansone 63220185 kaltenesbiblioteka@roja.lv
Sporta skola Tatjana Kirilova 29617771 sportaskola@roja.lv
Rojas Mūzikas un mākslas sk. Baiba Beraģe 63291807; 28321318 mms@roja.lv
Rojas informatīvais izdevums „Banga” Dace Klabere 63269092; 25446369 avizebanga@roja.lv
Rojas muzejs Inese Indriksone 63269594; 29432899 muzejs@roja.lv, rojasmuzejs@inbox.lv
Rojas TIC Kristīne Voldemāre 28630590 tic@roja.lv
Rojupes BLPJC „Varavīksne” Inga Lēmane 63260290; 28615578 inga.lemane@roja.lv
Melnsils BLPJC / klubs Ludmila Ozola 63246684; 26541350 ludmilaozola2@inbox.lv
Kaltenes jūras ekspozīciju centrs
Skaidrīte Kučāne 63220185; 26203381 -
Rojas stadions Armands Indriksons 28394308 stadions@roja.lv

 

 

Kapu uzraugi

Darbinieki Tālrunis
Anita Perekreste
Melnsils
29332920
Alda Grēzmane
Valgalciems
22449196
Jānis Pūce
Kaltene
27052492
Solvita Cielava
Ģipka
28360135