Pārvalde

Kontakti

Rojas pagasta pārvalde
Reģ. Nr.90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja
Rojas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV 3264
Faksa Nr. 63232054
E-pasts: roja.parvalde@talsi.lv
Tīmekļa vietne: www.roja.lv

Domes darba laiks
Pirmdiena - ceturtdiena: 8.00–17.15
(pusdienas pārtraukums 13.00–14.00)
Piektdiena: - 8.00-15.00
(bez pusdienas pārtraukuma)

 

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264
Darba laiks
No pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.00–17.15 (pusdienas pārtraukums 13.00 - 14.00)
Piektdien: 8.00-15.00 /bez pusdienas pārtraukuma/
Tālrunis: 63232050; 27234281
E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Rojas VPVKAC E-pasts Tālrunis
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
ina.bramane@roja.lv 27234281

 

Rojas pagasta pārvaldes darbinieku kontaktinformācija

Darbinieki E-pasts Tālrunis
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
ina.bramane@talsi.lv 63232050; 27234281
Andris Grīnbergs
Pārvaldes vadītāja p.i.
andris.grinbergs@talsi.lv 26514956
Gunta Dambiņa
Sekretāre-lietvede
gunta.dambina@talsi.lv 63220834; 28385668
Sanita Bekmane / Anda Antane
Grāmatvedība
sanita.bekmane@talsi.lv / anda.antane@talsi.lv

63220838;

28751664 / 26416334

Ilze Alika
Grāmatvede (kase)
ilze.alika@talsi.lv 63232055; 26384170
Liāna Bērziņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece
  63232056; 29231680
Armands Voronovs
Pašvaldības ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks
  29877493

 

Rojas pagasta pārvaldes struktūrvienību kontaktinformācija

Struktūrvienība Vadītājs Tālrunis E-pasts
PII Saulespuķe (Rude) Linda Kleinberga 63269046; 26213059 saulespuke@talsi.lv
PII Zelta zivtiņa (Roja) Iveta Pastore 63260291; 25618139 zeltazivtina@talsi.lv
Rojas vidusskola Santa Veide 63291526; 27873734 rojasvidusskola@talsi.lv

Rojas pagasta kultūras pasākumu organizatore

Dace Broka

29196478

kulturascentrs@talsi.lv

Rojas kultūras centra direktore

Rojas brīvdabas estrāde

Ārija Veide

63232282; 29646228

arija.veide@talsi.lv

 

Rojas pagasta bibliotēka Irēna Svitiņa 63232283 biblioteka@roja.lv
Rojas pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļa Iluta Graudiņa 63269955; 28815277 rojabbiblio@inbox.lv
Rojas pagasta bibliotēkas Kaltenes filiāle Egita Jansone 63220185 kaltenesbiblioteka@roja.lv
Sporta skola Tatjana Kirilova 29617771 sportaskola@roja.lv
Rojas Mūzikas un mākslas sk. Baiba Beraģe 63291807; 28321318 rojasmms@talsi.lv
Rojas informatīvais izdevums „Banga” Dace Klabere 63269092; 25446369 avizebanga@roja.lv
Rojas muzejs Inese Indriksone 63269594; 29432899 muzejs@roja.lv, rojasmuzejs@inbox.lv
Rojas TIC Kristīne Voldemāre 28630590 tic@roja.lv
Rojupes BLPJC „Varavīksne” Inga Lēmane 63260290; 28615578 inga.lemane@roja.lv
Melnsils BLPJC / klubs Ludmila Ozola 63246684; 26541350 ludmilaozola2@inbox.lv
Rojas stadions Armands Indriksons 28394308 stadions@roja.lv

 

 

Kapu uzraugi

Darbinieki Tālrunis
Anita Perekreste
Melnsils
29332920
Solvita Cielava
Ģipka
28360135