Pārvalde

Kontakti

Rojas novada dome
Reģ. Nr.90002644930
Zvejnieku iela 3, Roja
Rojas novads, Latvija, LV 3264
Faksa Nr. 63232054
E-pasts: roja@roja.lv
Tīmekļa vietne: www.roja.lv

Domes darba laiks
Pirmdiena - ceturtdiena: 8.00–17.15
(pusdienas pārtraukums 13.00–14.00)
Piektdiena: - 8.00-15.00
(bez pusdienas pārtraukuma)

Bankas rekvizīti
Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264
Reģistrācijas Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK,
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Ziedojumu konts
Rojas novada dome
Reģ.Nr.: 90002644930
Bankas kods: UNLA LV 2X
Konts: LV53UNLA0050014892404 

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
Darba laiks
No pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.00–17.15 (pusdienas pārtraukums 13.00 - 14.00)
Piektdien: 8.00-15.00 /bez pusdienas pārtraukuma/
Tālrunis: 63232050
E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Rojas VPVKAC E-pasts Tālrunis
Gunta Dambiņa
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
gunta.dambina@roja.lv 63220834
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas speciāliste
ina.bramane@roja.lv 63232050
Liāna Bērziņa
Klientu apkalpošanas speciāliste
dzimtsaraksti@roja.lv 63232056

 

Rojas novada domes darbinieku kontaktinformācija

Darbinieki E-pasts Tālrunis
Eva Kārkliņa
Domes priekšsēdētāja
eva.karklina@roja.lv 63232053; 29420976
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas speciāliste/Tehniskā sekretāre
ina.bramane@roja.lv 63232050; 63269575; 27234281
Jānis Pūce
Izpilddirektors
janis.puce@roja.lv 63220836; 27052492
Gunta Dambiņa
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece/ Domes sekretāre
gunta.dambina@roja.lv 63220834; 28385668
Aiga Grunte
Galvenā grāmatvede
aiga.grunte@roja.lv 63232051; 26375053
Sanita Bekmane / Dace Rozefelde
Grāmatvedība
sanita.bekmane@roja.lv / dace.rozefelde@roja.lv 63220838; 29431096
Ilze Alika
Vecākā grāmatvede (kase)
ilze.alika@roja.lv 63232055; 26384170
Alise Krūmiņa
Nekustamo īpašumu speciāliste/NĪN admin.
alise.krumina@roja.lv 63220837
Liāna Bērziņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
dzimtsaraksti@roja.lv 63232056; 29231680
Agris Jansons
Būvvaldes vadītājs
buvvalde@roja.lv 63232057; 29273310
Agnese Veckāgane / Ligita Šnore
Attīstības nodaļa
agnese.veckagane@roja.lv / ligita.snore@roja.lv 63220840; 27234283
Andris Jansons
Darba aizsardzība
andris.jansons@roja.lv 63220839; 28650285
Jānis Pāvuliņš
Jurists
janis.pavulins@roja.lv 63220841; 29421943
Inta Zaķe
Bāriņtiesa
barintiesaroja2@inbox.lv 63269173; 27234284
Armands Voronovs
Pašvaldības ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks
  29877493
Alfrēds Liepnieks
Policija
policija@roja.lv 26127498; 63232052
Dežūras tālr.28600215

 

Rojas novada domes struktūrvienību kontaktinformācija

Struktūrvienība Vadītājs Tālrunis E-pasts
Sociālais dienests Lāsma Pūce 63269787; 27234285 socialaisdienests@roja.lv
PII Saulespuķe (Rude) Ilona Klāviņa 63269046; 26529398 rojupessaulespuke@inbox.lv
PII Zelta zivtiņa (Roja) Iveta Pastore 63260291; 25618139 zeltazivtina@roja.lv , rojaszeltazivtina@inbox.lv
Rojas vidusskola Santa Veide 63291526; 27873734 rojasvsk@roja.lv
Rojas kultūras centrs Ārija Veide/ Dace Broka 63232282; 29196478 / 29646228 rojaskn@inbox.lv
Rojas novada bibliotēka Irēna Svitiņa 63232283 biblioteka@roja.lv
Rojas novada bibliotēkas Bērnu nodaļa Iluta Graudiņa 63269955; 28815277 rojabbiblio@inbox.lv
Rojas novada bibliotēkas Kaltenes filiāle Egita Jansone 63220185 kaltenesbiblioteka@inbox.lv
Sporta skola Tatjana Kirilova 29617771 sportaskola@roja.lv
Rojas Mūzikas un mākslas sk. Jānis Kivils 63291807; 29140791 rbms@inbox.lv
Rojas informatīvais izdevums „Banga” Dace Klabere 63269092; 25446369 avizebanga@roja.lv
Rojas muzejs Inese Indriksone 63269594; 29432899 muzejs@roja.lv, rojasmuzejs@inbox.lv
Rojas TIC Kristīne Voldemāre 28630590 tic@roja.lv
Rojupes BLPJC „Varavīksne” Inga Lēmane 63260290; 28615578 inga.lemane@roja.lv
Melnsils BLPJC / klubs Ludmila Ozola 63246684; 26541350 ludmilaozola2@inbox.lv
Kaltenes jūras ekspozīciju centrs
Skaidrīte Kučāne 63220185; 26203381 -
Rojas stadions Armands Indriksons 28394308 stadions@roja.lv

 

 

Kapu uzraugi

Darbinieki Tālrunis
Egils Perekrests
Melnsils
29332920
Uldis Dambiņš
Valgalciems
27495034
Raimonds Gudovskis
Kaltene
26250688
Solvita Cielava
Ģipka
28360135
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv