Novads

Rojas Novads

Rojas novada izveidošana balstās uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 62. pantu, uz MK 2008. gada 4. septembra noteikumiem Nr.  596 un abu pašvaldību padomju lēmumiem. 2008. gada 14. jūlijā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns sasauca pirmo Rojas novada domes sēdi.

 

Rojas novadu, ko veido Rojas pagasta pašvaldība, raksturo šādi parametri:

Novada nosaukums - Rojas novads

Plānošanas reģions - Kurzemes plānošanas reģions

Izveidots – 1945. gadā.

Teritorijas platība - 200,5 km2 sastāda Rojas pagasts. Tā pamatvērtības veido Rīgas jūras līča piekraste, Rojas osta un zvejniecības tradīcijas, lielās meža platības ~ 76% no esošās pagasta teritorijas un teritorijas bioloģiskā daudzveidība.

Iedzīvotāju skaita ziņā Roja, kā novada centrs, ir visvairāk apdzīvots. Novadā tas ir lielākais ciems iedzīvotāju ziņā, iedzīvotāju skaits uz 2016. gada decembri ir 4 103, pēc nacionālā sastāva Rojas novads ir izteikti latvisks. Iedzīvotāju blīvums novadā ir 20,46 iedz./km2.

Novads