Izglītība

Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Adrese:
"Rojupes PII "Saulespuķe", Rude, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks:
darbadienās no 7:30 -18:00

Kontaktinformācija:
E-pasts: rojupessaulespuke@inbox.lv
Tālr./fakss: 63269046

Vadītāja: Ilona Klāviņa
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 10:00 -12:00,
Otrdien 15:00-17:00

Metodiķe: Anita Raspopova
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien no 8:00 - 9:00,
Trešdien no 14:00 - 15:00

Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien. (Paulu Koelju)

Iestāde atvērta 1987. gada 1.septembrī, sākotnēji kā bērnudārzs ar 3 grupiņām un skola 1.- 4. klasēm. 2008. gadā Rojupes sākumskola reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi „Saulespuķe".

2016./2017. mācību gadā iestādes 4 grupiņas apmeklē 53 bērni. Par mazuļiem rūpējas un viņus izglīto 10 radoši pedagogi, medmāsa un 11 tehniskie darbinieki.

Mūsu galvenais mērķis – Sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, izkopjot bērna spējas, individualitāti, uzkrājot dzīves pieredzi uz darbošanās pamata.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena 1.septembrī;
 • Miķeļtirgus un Mārtiņdiena;
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts un svecīšu iedegšana pie bērnudārza;
 • Ziemassvētki un labdarības akcija dzīvnieku patversmei;
 • Valentīndienas saldās ballītes;
 • Lieldienas;
 • Māmiņas diena;
 • Vecmāmiņu un vectētiņu balle;
 • „Saulespuķes Cāļa" koncerts
 • Lielais pavasara koncerts;
 • Daiļrunātāju konkurss;
 • Joku dienas jampadrači;
 • Izlaidums uz skolu;
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības;
 • Regulāras tematiskas izstādes;
 • Sporta svētki un izpriecas;
 • Pikniki, pārgājieni, ekskursijas.

Labprāt uzņemam ciemos leļļu teātra un cirka izrādes, koncertus.

Izglītība