Izglītība

Rojas pirmskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Rojas pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa" 

Adrese:

Talsu iela 16, Roja, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks: darba dienās no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tālrunis: 63260291

e – pasts: zeltazivtina@roja.lv

Vadītāja – Iveta Pastore, tālr.25618139

Vadītājas pieņemšanas laiks - trešdienās 8.00 – 12.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties.

 

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem (Z. Mauriņa).

Rojas PII „Zelta zivtiņa" atvērta 1963. gadā. Tā atrodas gleznainā piejūras kāpā, meža ielokā, kā ļaudis saka – aizvēja pusē.

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

Mērķis: īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei.

Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.

Misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pirmsskolā bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgu iemaņu. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas attīstošā vidē, pastaigas laikā, bērnu grupai, frontāli, apakšgrupās, individuāli, pašnodarbībā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposmu īpatnības.

2018./2019. mācību gadā iestādē darbojas 4 grupas: 1. grupa - „Asarēni", 2. grupa - „Stagarēni", 3. grupa - „Burbulēni", 4. grupa - „Karūsiņa", kuras apmeklē 70 bērni.

Par bērnu izglītošanu un audzināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības speciālisti: izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāju palīdzes, medmāsa, saimniecības pārzine un citi saimnieciskie darbinieki.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Tēvu diena
 • Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana
 • Tematiskie pasākumi
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Sakopšanas talka
 • Māmiņas un ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Sporta svētki, izpriecas
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības
 • Bērnu radošo darbu izstādes
 • Leļļu teātri un koncerti
 • Ekskursijas, pārgājieni, pikniki
 • Pieredzes apmaiņas braucieni

PII „Zelta zivtiņa" trīs vēlēšanās:

 • Lai vienmēr valda saticība, sapratne, draudzība un mīlestība!
 • Lai netrūkst radošu ideju un iespēju tās realizēt!
 • Lai abpusēju gandarījumu un prieku sniedz sadarbība ar ģimenēm!

 

Pasākumi Rojas PII „Zelta zivtiņa” 2018./2019. māc. g. 2. pusgadā

Janvāris

 • 10.01.plkst.9.30 – Teātra izrāde Karūsiņās
 • 11.01.plkst.9.30 – Teātra izrāde Burbulēnos
 • 15.01.plkst.9.30 – Teātra izrāde Asarēnos
 • 16.01.plkst.10.30 – Sportiskās aktivitātes sniegā
 • 17.01.plkst.9.30 – Teātra izrāde Stagarēnos
 • 17.01.plkst.15.15 – Ē. balodis-teātris “”Sniegavīru sirds” 

Februāris

 • 04.02. – Izstāde “Svecītes liesmiņa”
 • 05.02.plkst.9.00 - Mārītes foto
 • 06.01.plkst.10.30 – Sniega prieki Metenī
 • 14.02.plkst.10.00 – Draudzības diena
 • 20.02. un 21.02. – Atvērto durvju dienas

Marts

 • 13.03. plkst.9.30 – Runas un dziedāšanas konkurss “Mana balstiņa skanēja tālu” Asarēnos un Stagarēnos
 • 14.03. plkst.9.30 – Runas un dziedāšanas konkurss “Mana balstiņa skanēja tālu” Burbulēnos un Karūsiņās

Aprīlis

 • 01.04. – Jokošanās diena “Viss pa jokam!”
 • 18.04.plkst. 10.00 – Lieldienu lustes
 • 24.04.plkst.9.00 – Teātris “Šņukuriņš un viņa draugi”
 • 26.04.plkst.10.30 –  Sakopšanas talka

Maijs

 • 03.05. – Baltā galdauta svētki
 • 07.05. – Prezentācijas “Svētki manā ģimenē”
 • 08.05. – 10.05.plkst.15.30 – Svētki māmiņām “Kopā būt!”
 • 15.05.plkst.10.00 – Ballīte ”Burbulēnu” grupas bērniem
 • 31.05.plkst. 15.00 - Izlaidums „Paliec sveiks, bērnudārz!”

Jūnijs

 • 03.06. – Bērnu aizsardzības diena – sportiskās aktivitātes pie jūras
 • 21.06. – Līgo visi – gan liels, gan mazs
Izglītība