Izglītība

Rojas pirmskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Rojas pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa" 

Adrese:

Talsu iela 16, Roja, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks: darba dienās no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tālrunis: 63260291

e – pasts: zeltazivtina@roja.lv

Vadītāja – Iveta Pastore, tālr.25618139

Vadītājas pieņemšanas laiks - trešdienās 8.00 – 12.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties.

 

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem (Z. Mauriņa).

Rojas PII „Zelta zivtiņa" atvērta 1963. gadā. Tā atrodas gleznainā piejūras kāpā, meža ielokā, kā ļaudis saka – aizvēja pusē.

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

Mērķis: īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei.

Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.

Misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pirmsskolā bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgu iemaņu. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas attīstošā vidē, pastaigas laikā, bērnu grupai, frontāli, apakšgrupās, individuāli, pašnodarbībā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposmu īpatnības.

2018./2019. mācību gadā iestādē darbojas 4 grupas: 1. grupa - „Asarēni", 2. grupa - „Stagarēni", 3. grupa - „Burbulēni", 4. grupa - „Karūsiņa", kuras apmeklē 70 bērni.

Par bērnu izglītošanu un audzināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības speciālisti: izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāju palīdzes, medmāsa, saimniecības pārzine un citi saimnieciskie darbinieki.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Tēvu diena
 • Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana
 • Tematiskie pasākumi
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Sakopšanas talka
 • Māmiņas un ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Sporta svētki, izpriecas
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības
 • Bērnu radošo darbu izstādes
 • Leļļu teātri un koncerti
 • Ekskursijas, pārgājieni, pikniki
 • Pieredzes apmaiņas braucieni

PII „Zelta zivtiņa" trīs vēlēšanās:

 • Lai vienmēr valda saticība, sapratne, draudzība un mīlestība!
 • Lai netrūkst radošu ideju un iespēju tās realizēt!
 • Lai abpusēju gandarījumu un prieku sniedz sadarbība ar ģimenēm!

 

Pasākumi Rojas PII „Zelta zivtiņa” 2018./2019. māc. g. 1. pusgadā

 • Septembris
  03.09.plkst.10.30 – Zinību diena “Kas teica Ņau?”
  07.09. plkst.15.30 – Tēvu diena “Ar tēti kopā!”
  18.09.plkst.16.00 – Vecāku sapulce
  21.09. - Izstādes veidošana “Oriģinālākā ievārījuma recepte un burciņa”
  24.09. – 27.09. – Mazpētnieki – rudenīgas aktivitātes
  28.09. plkst.10.00 – Ražas svētki – ievārījuma svētki
 • Oktobris
  01.10.-05.10. – Drošības un veselības nedēļa ar sportiskām aktivitātēm
  05.10. – Skolotāju diena “Nes saujās prieku…”
  08.10.-12.10. – Profesiju nedēļa
  22.10.plkst.11.00 – Teātris “Latvija – manas mājas”
  23.10. – Izzinošas pastaigas “Pretī Latvijas simtgadei”
  Mazo solistu dziedāšanas svētki “Mazputniņš” Talsos
 • Novembris
  06.11.plkst.11.20 – Burvju triku šovs
  09.11. – Mārtiņdienas pasākums ar andeli
  12.11.- Radošo darbu izstāde “Mūsu sveicieni Latvijas simtgadei”
  13.11.- 15.11. – Dziesmas un sveicieni Latvijai
  16.11.plkst.10.00 – Koncerts “Latvijai – 100!”
  Orķestru parāde Talsos
 • Decembris
  03.12. - Adventes laiks “Ir atkal laiks, kad sveces ienāk katrā mājā…”
  10.12. – Bērnu radošo darbu izstāde „Ziemassvētku eglīte mežā stāv un gaida”
  11.12. -12.12. – Piparkūku darbnīcas
  13.12. – Mazie rūķi Rojas ielās
  17.12. – Rūķi izgaismo bērnudārzu
  18.12.– 21.12. - Ziemassvētku pasākumi grupās
Izglītība