Izglītība

Rojas pirmskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Rojas pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa" 

Adrese:

Talsu iela 16, Roja, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks: darba dienās no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tālrunis: 63260291

e – pasts: zeltazivtina@roja.lv

Vadītāja – Iveta Pastore, tālr.25618139

 

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem (Z. Mauriņa).

Rojas PII „Zelta zivtiņa" atvērta 1963. gadā. Tā atrodas gleznainā piejūras kāpā, meža ielokā, kā ļaudis saka – aizvēja pusē.

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

Mērķis: īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei.

Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.

Misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pirmsskolā bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgu iemaņu. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas attīstošā vidē, pastaigas laikā, bērnu grupai, frontāli, apakšgrupās, individuāli, pašnodarbībā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposmu īpatnības.

2017./2018. mācību gadā iestādē darbojas 4 grupas: 1. grupa - „Asarēni", 2. grupa - „Stagarēni", 3. grupa - „Burbulēni", 4. grupa - „Karūsiņa", kuras apmeklē 72 bērni.

Par bērnu izglītošanu un audzināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības speciālisti: izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāju palīdzes, medmāsa, saimniecības pārzine un citi saimnieciskie darbinieki.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Tēvu diena
 • Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana
 • Tematiskie pasākumi
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Sakopšanas talka
 • Māmiņas un ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Sporta svētki, izpriecas
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības
 • Bērnu radošo darbu izstādes
 • Leļļu teātri un koncerti
 • Ekskursijas, pārgājieni, pikniki
 • Pieredzes apmaiņas braucieni

PII „Zelta zivtiņa" trīs vēlēšanās:

 • Lai vienmēr valda saticība, sapratne, draudzība un mīlestība!
 • Lai netrūkst radošu ideju un iespēju tās realizēt!
 • Lai abpusēju gandarījumu un prieku sniedz sadarbība ar ģimenēm!

 

Pasākumi Rojas PII „Zelta zivtiņa” 2017./2018. māc. g. 2. pusgadā

 • Janvāris

 05.01. plkst. 13.30 – Pedagoģiskā sēde

08.01. plkst. 15.15 - Leļļu teātris "Pasaka par sniedziņu"

26.01. plkst. 10.00 - Jubilejas pasākums “Bērnudārzam 55 gadi!”

31.01. plkst. 9.00 - Mārītes foto

 • Februāris

01.02. – Sveču izstāde “Dedzi, svecīte!”

14.02. plkst. 10.00 – Draudzības svētki “Labi draugi esam mēs!”

19.-23.02. plkst. 9.30 – “Tautas dziesma skani, skani”

 

 • Marts

06.03. – 07.03. – Atvērto durvju dienas

08.03. plkst. 9.15  - Teātris “Zelta cālis”

12.03. – 23.03. plkst. 9.00 – Skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņa – atklātās rotaļnodarbības

29.03. plkst. 10.00 - Lieldienu lustes kopā ar Lieldienu Zaķi

 • Aprīlis

13.04. plkst. 9.00 – Teātris “Mēness taurenis”

20.04. plkst. 10.00 – Pasākums “Mēs muzicējam!”

27.04. plkst. 10.30 –  Sakopšanas talka

Radošo darbu izstāde “Pavasaris-brīnumdaris!”

 

 • Maijs

02.05. – Foto izstāde “Mana ģimene”

03.05. – Baltā galdauta svētki

09.05. – 11.05.plkst.15.30 – Svētki māmiņām “Pasmaidi!”

16.05. plkst. 10.00 – Ballīte ”Karūsiņas” grupas bērniem

25.05. plkst. 15.00 - Izlaidums „Paliec sveiks, bērnudārz!”

26.05. – Rojas diena

30.05. – Informatīvā sapulce un Pedagoģiskā sēde

 • Jūnijs

01.06. – Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums

22.06. – Līgo visi – gan liels, gan mazs

Izglītība