Kultūra

2 attēli

Rojas novada bibliotēka

Novadā darbojas Rojas novada bibliotēka un tās struktūrvienības - Rojas novada bibliotēkas bērnu nodaļa un Kaltenes bibliotēka.

Bibliotēku misija:
veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību novadā, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākajā bibliotēkas informatizācijas procesā. Ar kvalitatīvu bibliotēkas attīstību un bibliotekāru apmācību jauno tehnoloģiju jomā piedāvāt arvien vairāk jauna veida un kvalitātes pakalpojumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas veicina vienotas, saskaņotas sabiedrības veidošanos, mūžizglītību un sekmīgu novada attīstību. Bibliotēkās tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide informācijas ieguvei, mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Galvenie pakalpojumi:

 • grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās;
 • lasītava;
 • datoru izmantošana, internets;
 • bibliogrāfiskās uzziņas;
 • literāri izglītojoši pasākumi;
 • tematiskas izstādes;
 • izdrukas, kopēšana, skenēšana;
 • lietotāju apmācība un konsultēšana tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā;
 • bezmaksas LURSOFT laikrakstu datu bāze, Letonika;
 • starpbibliotēku abonements
 • Dundagas, Rojas un Talsu novadu bibliotēku kopkatalogs

2013. gada decembrī bibliotēkas akreditēja Latvijas Bibliotēku padome, piešķirot tām vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Atkārtoti akreditētas 2019. gada maijā.

Kontaktinformācija:
Roja novada bibliotēka
Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas novads, LV-3264
tālrunis: 63232283, mob.:28616707
e-pasts: biblioteka@roja.lv
vadītāja: Irēna Svitiņa
galvenā bibliotekāre: Daiga Dambīte
Facebook: facebook.com/rojasnovada.biblioteka 

Darba laiks
pirmdien-piektdien: 11.00-19.00
sestdien: 11.00-16.00
svētdien: brīvdiena

Rojas novada bibliotēkas bērnu nodaļa
Zvejnieku 5, Roja, Rojas novads, LV-3264
tālrunis: 63232283; mob.:28616707
e-pasts: rojabbiblio@inbox.lv
vadītāja: Iluta Graudiņa

Darba laiks
pirmdien-piektdien: 11.00 – 19.00
sestdien: 11.00-16.00
svētdien: brīvdiena


Kaltenes bibliotēka
Kaltenes klubs, Kaltene, Rojas novads, LV-3264
tālrunis: 63220185; fakss: 632220185
e-pasts: kaltenesbiblioteka@inbox.lv
vadītāja: Egita Jansone

Darba laiks
pirmdien-piektdien: 12.00 – 19.00
sestdien, svētdien: brīvdiena