Izglītība

Rojas vidusskola

Adrese:
Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV 3264

Kontaktinformācija:
Fakss: 63237742
tālr. 63291526
e-pasts: rojasvidusskola@roja.lv
www.rojasvidusskola.lv

Skolas administrācija:

Direktore - Santa Veide , tel. 29777814

Direktora vietnieks izglītības jomā - Sarmīte Engīzere , tel. 28657693

Direktora vietnieks audzināšanas darbā Elīna Memrikova, tel. 63291526

Direktora vietnieks saimniecības darbā Adelīna Veismane, tel. 29375517

Sekretāre - Daina Gūtšmite

Rojas vidusskolas ziedojumu konts:
Rojas pagasta pārvalde
Reģ.nr.: 90002644930
Bankas kods: UNLA LV 2X
Konta nr.: LV53UNLA0050014892404

Izglītība