Pārvalde

Saites

2007. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 171
"Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

11.11. sadaļā "Saites" iekļauj:
11.11.1. padotības iestāžu sarakstu un saites uz to interneta mājaslapām;
11.11.2. saites uz iestādes darbības jomai radniecīgu informāciju saturošām mājaslapām Latvijas Republikā un ārvalstīs;
11.11.3. citas saites, tai skaitā saites uz Ministru kabineta mājaslapu un Eiropas Savienības oficiālo portālu;

Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv