JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Simtgades zaļumballe – arī Valgalciemā

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas visā Latvijā un pasaulē, tostarp Rojas novada Valgalciemā, tika rīkotas simtgades zaļumballes. Zaļumballes ir viena no senākajām latviešu tradīcijām – rast laiku, lai pēc smagas darba nedēļas pulcētos uz balli zaļumos. Ballēs dziedāja, dejoja, rīkoja loterijas, spēlēja teātri, puiši noskatīja meitas, bet vecākie ļaudis apsprieda jaunumus ciemā.

Lasīt vairāk
Uzsāk izstrādāt Rojas novada teritorijas plānojumu

Saskaņā ar Rojas novada domes 17.07.2018. lēmumu (Protokols Nr. 7. 3. punkts) “Par Rojas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Rojas novada teritorijas plānojuma izstrāde, un apstiprināts darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ir Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane (tālr.27234283, e-pasts: agnese.veckagane@roja.lv), kontaktpersona - Rojas novada domes teritorijas plānotāja Ligita Šnore, (tālr.63220840, mob. tālr. 26786434).

Lasīt vairāk
Rojā atklāj kompleksu sporta laukumu

Ar svinīgu basketbola laukuma atklāšanu Rojā 11. augustā noslēdzās Rojas novada domes projekts Nr. 18-08-AL35-A019.22-000003 “Vieta sportiskām aktivitātēm”.

Projekta ietvaros bijušais sporta laukums pārbūvēts par kompleksu laukumu, kas sastāv no diviem basketbola laukumiem, kuros vienlaicīgi var spēlēt arī volejbolu, tenisu un florbolu. Sporta laukumā virs asfaltbetona izbūves ieklāts ūdensnecaurlaidīgs sporta segums, uzstādītas četras basketbola grozu konstrukcijas, četri tērauda stabi volejbola tīklam, 4 metrus augsts žogs un 14 četrus metrus gari koka soli.

Lasīt vairāk
Rojā viesojās Moldovas vēstnieks Latvijā

9. augustā Rojā ieradās Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco). Vēstnieks jau vairākkārt viesojies Kurzemē, tai skaitā Talsos, arī Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Vizīšu mērķis ir labāk iepazīt Latvijas reģionus, lai redzētu, kā dzīvo cilvēki ārpus Rīgas, veidot kontaktus un iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dzimto Moldovu.

Lasīt vairāk
LIAA Talsu biznesa inkubatora info stunda

“LIAA Talsu biznesa inkubatorā no 3.-19. septembrim tiek pieņemti pieteikumi dalībai inkubācijā no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga jaunajiem uzņēmējiem, kas vēlas saņemt atbalstu (t.sk. finansiālu) savas uzņēmējdarbības attīstībai. Pieteikumu izvērtēšana un dalībnieku uzņemšana notiks oktobrī. Pēc šīs uzņemšanas kārtas nākamā paredzēta tikai 2019. gada aprīlī. 

Lasīt vairāk
FOTO IZSTĀDE “SLĪTERE”

Ineta un Uģis Auliki piekto gadu dzīvo Dundagas novadā, pie Ēvažu stāvkrasta. Uģis ir datorgrafiķis, Ineta ir pasniedzēja. Līdzīgi miljoniem citu cilvēku, viņi fotografē un labi apzinās attēla devalvāciju. Šķiet lieki fiksēt to, kas bezgalīgā daudzveidībā izpaužas acu priekšā ik dienas, bet gribas arī būt vērīgiem, kad Slītere ir pašu pagalmā, un pārmaiņas mij vienu apbrīnojamu mirkli pēc otra.

Lasīt vairāk
Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) 06.08.2018. valsts monitoringa ietvaros Rojas peldvietā Rojas pludmalē (pie mola) noņēma ūdens paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”). 

Inspekcija informē, ka peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietā ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - ,,Peldēties atļauts”.

Lasīt vairāk
Rojas bibliotēkas viesis – Māris Grosbahs

“Cilvēki būvē ap sevi sētu no “nedrīkst” un “nevaru”. Pēc tam skatās šai sētai pāri un apskauž tos, kas dzīvo ārpusē.” 26. jūlija pēcpusdienā Rojas bibliotēkā tikāmies ar mākslinieku, telpiskās mākslas maģistru Māri Grosbahu, kurš savā dzīvē izvēlējies dzīvot ārpusē.

Lasīt vairāk
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās

Rojas novada vēlēšanu komisija izsludina Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no 08.08.2018. līdz 22.08.2018., 13.Saeimas vēlēšanām, kas notiks 2018. gada 06. oktobrī.

Pieteikumus iesniegt Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, tālrunis: 63232050.

Ar sīkāku informāciju par darbu vēlēšanu iecirknī var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

Lasīt vairāk