Pārvalde

SIA „Rojas DzKU”

Adrese – Selgas iela 8, Roja

Tālrunis: 63232237, 63232347
E-pasts:  dzku@roja.lv
Banka: AS"Swedbank", Bankas kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0551033712885
Banka: AS "SEB BANKA", Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050019195095

Valdes loceklis - Ivars Jaunozols, t. 63232237, mob.t. 29451531;
Galvenais grāmatvedis – Dace Praulīte, t. 63232346, mob.t. 28624434;
Grāmatvede-lietvede – Ilvija Vērpēja, t. 63232347, mob.t. 29405228;
Ražošanas un transporta daļas vadītājs – Ivars Jaunozols, t. 63269858, mob.t. 29451531;
Ūdenssaimniecības vadītājs – Haralds Valdemārs, t. 63269140, mob.t. 29136442;
Namu apsaimniekotājs un siltumtehniķis – Māris Daubars, t. 63269637, mob.t. 26539095;
Ires grāmatvede – Aija Segliņa, t. 63232236;
Grāmatvedības uzskaitvedis – Anna Dubure, t.63232236.

 


 SIA "Rojas DzKU" kases darba laiks

  • Pirmdiena: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  • Otrdiena - ceturtdiena 8:00-16:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  • Piektdiena: 8:00-14:00  bez pusdienas pārtraukuma


Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam 2018. kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2018. gadam (ievietots 2017. gada 16. oktobrī). un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja. 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku. Ja dzīvokļu īpašnieki 30 darbdienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1. janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

 

 


SIA "Rojas DzKU" pakalpojumu piedāvājums un izcenojumi ar 2018. gada 1. janvāri  EUR

N.p.k. Pakalpojuma  veids Mērvienība Cena EUR PVN Kopā
1 Traktors MTZ- 80 Stunda 26,78 5,62 32,40
2 Traktors Pronar-5110 Stunda 29,54 6,20 35,74
3 Traktors Belarus-1025 Stunda 28,67 6,02 34,69
4 Greiders Stunda 40,56 8,52 49,08
5 Traktors ANS-1500 Stunda 15,35 3,22 18,57
6 Pacēlājs ZIL-130 Stunda 34,89 7,33 42,22
7 Pacēlājs ZIL-130 Km 1,27 0,27 1,54
8 KO-503 asenizācijas muca Rojā Reize 22,58 4,74 27,32
9 KO-503 asenizācijas muca Stunda 22,58 4,74 27,32
10 KO-503 asenizācijas muca pārbrauciens Km 1,08 0,23 1,31
11 Asenizācijas muca T/507/6 stunda 19,25 4,04 23,29
12 Fekālijas ūdeņi m3 1,69 0,35 2,04
13 VW Transporter Stunda 25,50 5,36 30,86
14 VW Transporter Km 0,75 0,16 0,91
15 Motobloks MTZ-05 Stunda 14,46 3,04 17,50
16 Avārijas brigādes izsaukums/Rojā/ gab. 4,96 1,04 6,00
17 Avārijas brigādes izsaukums/ārpus Rojas/ gab. 7,05 1,48 8,53
18 Zāles pļāvējs Rider 215 TX stunda 12,41 2,61 15,02
19 Trimmeris- zāles pļaušana stunda 11,38 2,39 13,77
20 Krūmgriezis RH-252 Stunda 11,38 2,39 13,77
21 Motorzāģis HR-346 Stunda 15,18 3,19 18,37
22 Bliete (ar strādnieku) Stunda 12,82 2,69 15,51
23 Piekabes izmantošana Stunda 1,24 0,26 1,50
24 Santehniķa pakalpojumi Stunda 5,93 1,25 7,18
25 Elektriķa pakalpojumi Stunda 6,47 1,36 7,83
26 Ūdensskaitītājs (lietots) gab. 7,06 1,48 8,54
27 Ūdensskaitītājs (jauns) gab. 14,70 3,09 17,79
28 Ūdensskaitītāja plombēšana gab. 2,35 0,49 2,84
29 Palīgstrādnieka pakalpojumi Stunda 3,88 0,81 4,69
30 Kopēšana A4 lapa gab. 0,11 0,02 0,13
31 Izziņas izsniegšana gab. 1,18 0,25 1,43
32 Zārks (standarta) gab. 146,99 30,87 177,86
33 Zārks (nestandarta) gab. 164,63 34,57 199,20
34 Līķauts gab. 4,71 0,99 5,70
35 Koka krusts gab. 17,07 3,58 20,65
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv