Pārvalde

SIA „Rojas DzKU”

SIA “ROJAS DZKU” APMEKLĒTĀJIEM IR SLĒGTS!

PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI ATTĀLINĀTI!

Tārunis: 63232236

e-pasts: dzku@roja.lv

Maksājumus aicinām veikt ar pārskaitījumu uz SIA “Rojas DzKU” kontu:

 

SIA “Rojas DzKU”

Reģistrācijas Nr.49003000396

 

A/S SWEDBANK

Kods: HABALV22

LV79HABA0551033712885

 

A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X

LV28UNLA0050019195095

 

Tālrunis: 63232237, 63232347
Banka: AS"Swedbank", Bankas kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0551033712885
Banka: AS "SEB BANKA", Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050019195095

Valdes loceklis - Jānis Podnieks, t. 63232237, mob.t. 29117283;
Galvenais grāmatvedis – Dace Praulīte, t. 63232346, mob.t. 28624434;

Namu apsaimniekotājs - Vilnis Smilga, t.63269637, mob.t. 28377623;
Grāmatvede-lietvede – Ilvija Vērpēja, t. 63232347, mob.t. 29405228;
Ražošanas un transporta daļas vadītājs – Jānis Podnieks, t. 63269858, mob.t. 29117283;
Ūdenssaimniecības vadītājs – Haralds Valdemārs, t. 63269140, mob.t. 29136442;
Ires grāmatvede – Aija Segliņa, t. 63232236;
Grāmatvedības uzskaitvedis – Anna Dubure, t.63232236.

 


 SIA "Rojas DzKU" kases darba laiks

  • Pirmdiena: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  • Otrdiena - ceturtdiena: 8:00-16:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  • Piektdiena: 8:00-14:00  bez pusdienas pārtraukuma

Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas


Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam 2021. kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2021. gadam (ievietots 2020. gada 15. oktobrī). un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja. 6 (seši) nedēļu laikā pēc paziņojuma publiskošanas, dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē  pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku. Ja dzīvokļu īpašnieki 6 (seši) nedēļu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa, nākamajam kalendāra gadam, stājas spēkā ar 1. janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.

Rojas novada pašvaldības SIA “Rojas DzKU” informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu. Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “Rojas DzKU” birojā Selgas ielā 8, Rojā sākot no 2019. gada 1. aprīļa.

 

SIA "Rojas DzKU" pakalpojumu piedāvājums un izcenojumi ar 2021. gada 1.janvāri:

N.p.k. Pakalpojuma  veids Mērvienība Cena EUR PVN Kopā
1 Traktors MTZ- 80 Stunda 27,91 5,86 33,77
2 Traktors Pronar-5110 Stunda 30,67 6,44 37,11
3 Traktors Belarus-1025 Stunda 29,80 6,26 36,06
4 Greiders Stunda 41,69 8,75 50,44
5 Traktors ANS-1500 Stunda 16,48 3,46 19,94
6 Minitraktors AVANT 523 Stunda 18,18 3,82 22,00
7 Pacēlājs ZIL-130 Stunda 36,02 7,56 43,58
8 Pacēlājs ZIL-130 Km 1,27 0,27 1,54
9 KO-503 asenizācijas muca Rojā Reize 23,71 4,98 28,69
10 KO-503 asenizācijas muca Stunda 23,71 4,98 28,69
11 KO-503 asenizācijas muca pārbrauciens Km 1,08 0,23 1,31
12 Asenizācijas muca T/507/6 stunda 32,92 6,91 39,83
13 Fekālijas ūdeņi m3 1,69 0,35 2,04
14 VW Transporter Stunda 26,63 5,59 32,22
15 VW Transporter Km 0,75 0,16 0,91
16 Motobloks MTZ-05 Stunda 15,43 3,24 18,67
17 Avārijas brigādes izsaukums /Rojā/ gab. 6,14 1,29 7,43
18 Avārijas brigādes izsaukums /ārpus Rojas/ gab. 8,23 1,73 9,96
19 Zāles pļāvējs Rider 215 TX stunda 13,38 2,81 16,19
20 Trimmeris- zāles pļaušana stunda 12,35 2,59 14,94
21 Krūmgriezis RH-252 Stunda 12,35 2,59 14,94
22 Motorzāģis HR-346 Stunda 16,15 3,39 19,54
23 Bliete (ar strādnieku) Stunda 13,79 2,90 16,69
24 Piekabes izmantošana Stunda 1,24 0,26 1,50
25 Santehniķa pakalpojumi Stunda 9,45 1,98 11,43
26 Ūdensskaitītājs (jauns) gab. 14,70 3,09 17,79
27 Ūdensskaitītāja plombēšana gab. 3,38 0,71 4,09
28 Palīgstrādnieka pakalpojumi Stunda 7,58 1,59 9,17
29 Kopēšana A4 lapa gab. 0,11 0,02 0,13
30 Izziņas izsniegšana gab. 1,18 0,25 1,43