Pārvalde

Viegli lasīt

2007. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 171
"Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

11.15. sadaļā "Viegli lasīt" viegli uztveramā valodā iekļauj īsu aprakstošu informāciju par iestādi un citu informāciju, ko iestāde uzskata par nepiecie­šamu.

Informācija par Roju un pašvaldību viegli  uztveramā valodā cilvēkiem ar uztveres traucējumiem.

Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv