Ziņas

“Stropam” jau 5 gadi!

Atpakaļ

Ļoti kuplā skaitā mēs Brīvā laika pavadīšanas bērnu un jauniešu centrs “Strops” kolektīvs kopā ar bērniem, jauniešiem un sev nozīmīgiem cilvēkiem atzīmējām savu 5. jubileju.

Atskatoties uz piecos gados paveikto skaitļos, tie ir vērā ņemami – esam apmeklēti 12 319 reižu! Tas nozīmē, ka tieši tik daudz reižu esam bijuši vajadzīgi un noderīgi. Projektos ir apgūti 128 461,43 eiro, novadītas 557 radošas nodarbības, kopā ar jauniešiem organizēti 43 dažādi pasākumi (šie skaitļi varēja būt lielāki, ja vien pasaulē un Latvijā nebūtu ienācis vīruss). Tāpēc ir prieks par komandas spēju strādāt bērnu un jauniešu labā, lai viņiem būtu kur pavadīt kvalitatīvi brīvo laiku, rast zināšanas un pieredzi, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē. 

Tāpēc lielu paldies sakām ikvienam bērnam un jaunietim, kurš bija kopā ar mums mūsu nozīmīgajā dienā! Paldies par labiem vārdiem arī Talsu novada pašvaldības pārstāvēm Agnesei Veckāganei un Ligitai Šnorei, Talsu novada bērnu un jauniešu centram,  Rojas Jūras zvejniecības muzejam, Rojas kultūras centram, Rojas Tūrisma informācijas centram. Un vēlreiz paldies jauniešu domes “Rajo” pārstāvēm Madarai un Līgai un ikvienam bērnam un jaunietim par laba vēlējumiem turpmākajiem gadiem!

Uz sadarbību arī turpmāk!

 

Rojas pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Marita Pāvuliņa

Ziņas